Visa allt om Stefan Jarl Aktiebolag
Visa allt om Stefan Jarl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 924 419 1 652 779 672 7 626 184 884 529 705
Övrig omsättning 91 256 36 457 75 - 61 - - 228
Rörelseresultat (EBIT) 167 -127 -452 46 -522 617 -103 11 -86 -40
Resultat efter finansnetto 171 -111 -425 95 77 623 -77 24 -65 -58
Årets resultat 130 -111 -157 42 80 320 4 9 53 10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 284 142 136 257 1 640 1 603 1 784 870 892
Omsättningstillgångar 1 356 1 145 1 393 2 381 2 769 1 752 4 052 585 1 454 1 442
Tillgångar 1 594 1 429 1 535 2 518 3 026 3 392 5 656 2 368 2 324 2 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 525 1 350 1 461 1 868 2 076 2 246 1 753 1 748 1 740 1 700
Obeskattade reserver 0 0 0 268 239 299 130 213 213 363
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 79 73 382 712 847 3 772 406 372 271
Skulder och eget kapital 1 594 1 429 1 535 2 518 3 026 3 392 5 656 2 368 2 324 2 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 17 150 0 45 0 138 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 0 44 116 0 233 28 95 0 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 0 12 18 120 73 21 39 46 50
Utdelning till aktieägare 100 0 0 250 250 250 127 0 0 13
Omsättning 1 015 675 1 688 1 236 747 7 626 245 884 529 933
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 239 -33 -133 77 -461 1 700 -29 95 -19 304
Nettoomsättningförändring 120,53% -74,64% 112,07% 15,92% -91,19% 4 044,57% -79,19% 67,11% -24,96% -%
Du Pont-modellen 10,73% -7,77% -27,69% 4,05% 4,16% 18,37% -1,34% 1,01% -2,80% -1,07%
Vinstmarginal 18,51% -26,49% -25,73% 13,09% 18,75% 8,17% -41,30% 2,71% -12,29% -3,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,33%
Rörelsekapital/omsättning 139,29% 254,42% 79,90% 256,61% 306,10% 11,87% 152,17% 20,25% 204,54% 166,10%
Soliditet 95,67% 94,47% 95,18% 82,03% 74,43% 72,71% 32,65% 80,29% 81,47% 84,03%
Kassalikviditet 1 965,22% 1 449,37% 1 908,22% 623,30% 387,50% 205,67% 107,08% 138,92% 388,17% 528,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...