Visa allt om Lövenheim Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 337 341 360 326 336 332 297 268 217 216
Övrig omsättning - 17 21 1 - 900 865 976 816 843
Rörelseresultat (EBIT) -360 -341 -512 -524 -561 264 213 130 17 47
Resultat efter finansnetto 558 588 309 329 341 277 243 129 47 113
Årets resultat 319 326 142 149 183 190 180 86 38 78
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 027 1 529 1 251 501 560 522 602 538 40 64
Omsättningstillgångar 111 183 105 736 470 324 182 259 786 860
Tillgångar 2 138 1 712 1 356 1 238 1 031 847 785 797 827 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 869 750 424 382 382 399 329 249 163 200
Obeskattade reserver 583 439 281 188 88 0 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 685 522 651 668 560 447 455 547 664 712
Skulder och eget kapital 2 138 1 712 1 356 1 238 1 031 847 785 797 827 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 478 435 552 503 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 328 293 450 380 454 1 6 6 23 19
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 177 225 218 747 262 237 264 239 229
Utdelning till aktieägare 0 200 0 100 150 200 120 100 0 75
Omsättning 337 358 381 327 336 1 232 1 162 1 244 1 033 1 059
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 337 341 360 326 336 332 297 268 217 216
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 455 669 600 709 767 705 863 779 812
Rörelseresultat, EBITDA -309 -290 -461 -524 -561 264 213 157 40 70
Nettoomsättningförändring -1,17% -5,28% 10,43% -2,98% 1,20% 11,78% 10,82% 23,50% 0,46% -%
Du Pont-modellen 26,10% 35,28% 26,40% 30,69% 33,07% 32,70% 30,96% 18,19% 6,05% 12,23%
Vinstmarginal 165,58% 177,13% 99,44% 116,56% 101,49% 83,43% 81,82% 54,10% 23,04% 52,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -170,33% -99,41% -151,67% 20,86% -26,79% -37,05% -91,92% -107,46% 56,22% 68,52%
Soliditet 61,91% 63,81% 46,54% 42,05% 43,34% 47,11% 41,91% 31,24% 19,71% 22,58%
Kassalikviditet 16,20% 35,06% 16,13% 110,18% 83,93% 72,48% 40,00% 47,35% 118,37% 120,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...