Visa allt om Lövenheim Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Lövenheim Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 265 337 341 360 326 336 332 297 268 217
Övrig omsättning - - 17 21 1 - 900 865 976 816
Rörelseresultat (EBIT) -505 -360 -341 -512 -524 -561 264 213 130 17
Resultat efter finansnetto 450 558 588 309 329 341 277 243 129 47
Årets resultat 275 319 326 142 149 183 190 180 86 38
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 120 2 027 1 529 1 251 501 560 522 602 538 40
Omsättningstillgångar 336 111 183 105 736 470 324 182 259 786
Tillgångar 2 457 2 138 1 712 1 356 1 238 1 031 847 785 797 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 144 869 750 424 382 382 399 329 249 163
Obeskattade reserver 688 583 439 281 188 88 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 624 685 522 651 668 560 447 455 547 664
Skulder och eget kapital 2 457 2 138 1 712 1 356 1 238 1 031 847 785 797 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 478 435 552 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 389 328 293 450 380 454 1 6 6 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 190 171 177 225 218 747 262 237 264 239
Utdelning till aktieägare 100 0 200 0 100 150 200 120 100 0
Omsättning 265 337 358 381 327 336 1 232 1 162 1 244 1 033
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 265 337 341 360 326 336 332 297 268 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 491 455 669 600 709 767 705 863 779
Rörelseresultat, EBITDA -454 -309 -290 -461 -524 -561 264 213 157 40
Nettoomsättningförändring -21,36% -1,17% -5,28% 10,43% -2,98% 1,20% 11,78% 10,82% 23,50% -%
Du Pont-modellen 18,72% 26,10% 35,28% 26,40% 30,69% 33,07% 32,70% 30,96% 18,19% 6,05%
Vinstmarginal 173,58% 165,58% 177,13% 99,44% 116,56% 101,49% 83,43% 81,82% 54,10% 23,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -108,68% -170,33% -99,41% -151,67% 20,86% -26,79% -37,05% -91,92% -107,46% 56,22%
Soliditet 68,40% 61,91% 63,81% 46,54% 42,05% 43,34% 47,11% 41,91% 31,24% 19,71%
Kassalikviditet 53,85% 16,20% 35,06% 16,13% 110,18% 83,93% 72,48% 40,00% 47,35% 118,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...