Visa allt om Welins Café Aktiebolag
Visa allt om Welins Café Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 641 3 251 2 939 2 112 4 598 5 229 4 683 4 114 3 595
Övrig omsättning 790 - 10 - - 1 957 21 13 14 8
Rörelseresultat (EBIT) 532 218 481 431 111 1 263 651 514 573 531
Resultat efter finansnetto 523 180 450 445 139 1 102 663 519 667 565
Årets resultat 466 104 259 246 75 609 489 374 480 435
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 150 1 952 1 912 1 947 1 504 782 895 926 458 634
Omsättningstillgångar 929 1 975 2 111 1 875 1 995 2 800 2 421 1 881 1 993 1 468
Tillgångar 4 079 3 926 4 024 3 821 3 498 3 581 3 316 2 807 2 451 2 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 452 3 186 3 083 3 174 2 928 2 853 2 794 2 305 1 932 1 751
Obeskattade reserver 505 580 535 420 310 275 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 160 406 227 260 453 522 502 519 351
Skulder och eget kapital 4 079 3 926 4 024 3 821 3 498 3 581 3 316 2 807 2 451 2 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 80 252 387 264 264 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 115 783 863 786 484 1 008 1 039 956 746 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 36 315 345 286 185 1 696 603 598 432 340
Utdelning till aktieägare 250 200 0 350 0 0 550 0 0 300
Omsättning 790 2 641 3 261 2 939 2 112 6 555 5 250 4 696 4 128 3 603
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 3 3 3 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 880 1 084 980 704 920 1 046 937 1 029 899
Personalkostnader per anställd (tkr) 156 366 403 350 250 591 406 364 361 294
Rörelseresultat, EBITDA 532 236 508 458 138 1 283 745 589 645 614
Nettoomsättningförändring -100,00% -18,76% 10,62% 39,16% -54,07% -12,07% 11,66% 13,83% 14,44% -%
Du Pont-modellen -% 5,86% 12,62% 12,72% 4,66% 35,30% 21,11% 20,16% 28,76% 28,12%
Vinstmarginal -% 8,71% 15,63% 16,54% 7,72% 27,49% 13,39% 12,09% 17,14% 16,44%
Bruttovinstmarginal -% 62,78% 64,20% 65,97% 64,39% 68,60% 69,10% 66,56% 67,55% 64,70%
Rörelsekapital/omsättning -% 68,72% 52,45% 56,07% 82,15% 51,04% 36,32% 29,45% 35,83% 31,07%
Soliditet 94,29% 92,67% 86,99% 91,17% 90,24% 85,33% 84,26% 82,12% 78,82% 83,30%
Kassalikviditet 761,48% 1 221,88% 516,50% 814,54% 758,08% 612,14% 450,00% 361,16% 370,33% 399,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...