Visa allt om Aktiebolaget Wallenius & Pettersson
Visa allt om Aktiebolaget Wallenius & Pettersson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 999 2 937 2 843 2 840 2 263 2 151 2 210 2 017 1 824 1 917
Övrig omsättning 16 - 25 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 303 737 563 297 114 139 192 407 153 248
Resultat efter finansnetto 317 729 546 275 77 94 230 393 196 300
Årets resultat 365 498 260 29 146 48 99 227 147 204
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 389 730 864 997 1 126 1 254 1 888 1 812 1 816 1 818
Omsättningstillgångar 1 698 1 949 1 431 1 081 833 1 006 920 731 547 563
Tillgångar 2 087 2 678 2 294 2 079 1 958 2 260 2 808 2 544 2 362 2 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 893 828 590 366 486 484 556 1 400 1 293 1 346
Obeskattade reserver 514 671 585 383 151 276 252 169 79 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 310 444 577 711 845 1 384 491 570 546
Kortfristiga skulder 680 869 675 752 609 655 616 484 420 437
Skulder och eget kapital 2 087 2 678 2 294 2 079 1 958 2 260 2 808 2 544 2 362 2 381
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 857 848 766 771 672 647 622 636 569 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 470 458 442 434 396 360 368 332 290 274
Utdelning till aktieägare 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 015 2 937 2 868 2 840 2 263 2 151 2 210 2 017 1 824 1 917
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 000 979 948 947 754 717 737 672 608 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 474 456 428 397 370 368 347 312 305
Rörelseresultat, EBITDA 336 871 697 425 242 275 358 409 155 250
Nettoomsättningförändring 2,11% 3,31% 0,11% 25,50% 5,21% -2,67% 9,57% 10,58% -4,85% -%
Du Pont-modellen 15,38% 27,71% 24,67% 14,48% 5,98% 6,86% 10,43% 17,89% 10,92% 14,83%
Vinstmarginal 10,70% 25,26% 19,91% 10,60% 5,17% 7,21% 13,26% 22,56% 14,14% 18,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,94% 36,77% 26,59% 11,58% 9,90% 16,32% 13,76% 12,25% 6,96% 6,57%
Soliditet 62,00% 50,46% 45,61% 31,18% 30,50% 30,42% 26,41% 59,81% 57,15% 58,13%
Kassalikviditet 249,71% 224,28% 212,00% 143,75% 136,78% 153,59% 149,35% 151,03% 130,24% 128,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...