Visa allt om Aktiebolaget Wallenius & Pettersson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 937 2 843 2 840 2 263 2 151 2 210 2 017 1 824 1 917 1 669
Övrig omsättning - 25 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 737 563 297 114 139 192 407 153 248 93
Resultat efter finansnetto 729 546 275 77 94 230 393 196 300 45
Årets resultat 498 260 29 146 48 99 227 147 204 31
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 730 864 997 1 126 1 254 1 888 1 812 1 816 1 818 1 809
Omsättningstillgångar 1 949 1 431 1 081 833 1 006 920 731 547 563 467
Tillgångar 2 678 2 294 2 079 1 958 2 260 2 808 2 544 2 362 2 381 2 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 828 590 366 486 484 556 1 400 1 293 1 346 1 267
Obeskattade reserver 671 585 383 151 276 252 169 79 53 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 310 444 577 711 845 1 384 491 570 546 583
Kortfristiga skulder 869 675 752 609 655 616 484 420 437 426
Skulder och eget kapital 2 678 2 294 2 079 1 958 2 260 2 808 2 544 2 362 2 381 2 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 848 766 771 672 647 622 636 569 566 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 458 442 434 396 360 368 332 290 274 243
Utdelning till aktieägare 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 937 2 868 2 840 2 263 2 151 2 210 2 017 1 824 1 917 1 669
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 979 948 947 754 717 737 672 608 639 556
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 456 428 397 370 368 347 312 305 276
Rörelseresultat, EBITDA 871 697 425 242 275 358 409 155 250 93
Nettoomsättningförändring 3,31% 0,11% 25,50% 5,21% -2,67% 9,57% 10,58% -4,85% 14,86% -%
Du Pont-modellen 27,71% 24,67% 14,48% 5,98% 6,86% 10,43% 17,89% 10,92% 14,83% 4,13%
Vinstmarginal 25,26% 19,91% 10,60% 5,17% 7,21% 13,26% 22,56% 14,14% 18,41% 5,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,77% 26,59% 11,58% 9,90% 16,32% 13,76% 12,25% 6,96% 6,57% 2,46%
Soliditet 50,46% 45,61% 31,18% 30,50% 30,42% 26,41% 59,81% 57,15% 58,13% 55,67%
Kassalikviditet 224,28% 212,00% 143,75% 136,78% 153,59% 149,35% 151,03% 130,24% 128,83% 109,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...