Visa allt om CONTACTIA AB
Visa allt om CONTACTIA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 9 21 220 1 060 949 904 890 789
Övrig omsättning - - - - - 21 38 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -3 -4 -42 -30 176 47 -27 -9 129
Resultat efter finansnetto -1 140 93 128 217 2 96 37 -65 -26 120
Årets resultat -213 93 128 234 2 65 37 -65 -28 119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 011 3 111 3 111 3 007 2 952 3 074 3 027 12 8 59
Omsättningstillgångar 3 8 10 125 299 439 165 235 286 249
Tillgångar 2 014 3 119 3 121 3 132 3 251 3 514 3 193 247 294 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 366 473 470 122 234 168 131 196 224
Obeskattade reserver 0 0 0 0 114 17 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 840 840 760 1 440 1 800 2 240 1 480 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 020 1 913 1 888 1 222 1 198 1 022 1 544 116 98 84
Skulder och eget kapital 2 014 3 119 3 121 3 132 3 251 3 514 3 193 247 294 308
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 47 216 264 329 352 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 73 337 337 276 274 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 76 240 221 232 236 133
Utdelning till aktieägare 0 0 200 125 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 9 21 220 1 081 987 914 890 789
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 1 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 220 530 475 452 297 263
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 424 439 441 289 210
Rörelseresultat, EBITDA -13 -3 -4 -39 -27 179 50 -24 -9 129
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -57,14% -90,45% -79,25% 11,70% 4,98% 1,57% 12,80% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,87% 10,31% 3,69% 5,01% 1,53% -10,53% -3,06% 41,88%
Vinstmarginal -% -% 1 688,89% 1 538,10% 54,55% 16,60% 5,16% -2,88% -1,01% 16,35%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 86,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -20 866,67% -5 223,81% -408,64% -55,00% -145,31% 13,16% 21,12% 20,91%
Soliditet 7,60% 11,73% 15,16% 15,01% 6,34% 7,02% 5,26% 53,04% 66,67% 72,73%
Kassalikviditet 0,29% 0,42% 0,53% 10,23% 24,96% 42,95% 10,69% 202,59% 291,84% 296,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...