Visa allt om Allkontor i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Allkontor i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 2 31 45 34 14 0 24 29 147
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 53 047
Rörelseresultat (EBIT) -993 -1 085 -1 047 -949 -973 -919 -1 097 -1 003 -1 133 49 288
Resultat efter finansnetto 1 162 2 588 3 350 537 -2 140 1 155 745 820 1 869 50 579
Årets resultat 885 1 918 1 942 7 -2 140 840 547 582 1 349 36 393
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 210 61 124 55 822 58 641 34 282 33 717 36 216 35 189 7 059 9 818
Omsättningstillgångar 6 405 12 936 16 044 10 178 34 320 37 712 34 740 35 225 63 443 74 325
Tillgångar 71 615 74 060 71 866 68 819 68 602 71 429 70 956 70 414 70 502 84 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 425 72 340 70 422 68 480 68 472 71 112 70 773 70 226 70 143 69 694
Obeskattade reserver 1 078 1 078 1 078 230 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 643 366 109 129 317 184 188 359 14 449
Skulder och eget kapital 71 615 74 060 71 866 68 819 68 602 71 429 70 956 70 414 70 502 84 143
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 374 381 372 507 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 606 662 616 552 552 182 170 155 153 4 620
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 343 335 315 315 316 439 308 351 1 897
Utdelning till aktieägare 0 2 800 0 0 0 0 0 0 500 900
Omsättning 0 0 2 31 45 34 14 0 31 82 194
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 16 23 17 7 - 12 1 715
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 507 480 438 437 442 506 423 516 432
Rörelseresultat, EBITDA -993 -1 085 -1 047 -949 -973 -909 -1 087 -993 -1 123 49 298
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -93,55% -31,11% 32,35% 142,86% -% -100,00% -99,92% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,66% 2,87% 2,31% 1,63% 1,35% -% 2,65% 60,11%
Vinstmarginal -% -% 167 500,00% 6 367,74% 3 520,00% 3 414,71% 6 857,14% -% 7 787,50% 173,53%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 58,33% 24,30%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 783 900,00% 32 480,65% 75 980,00% 109 985,29% 246 828,57% -% 262 850,00% 205,43%
Soliditet 99,51% 98,81% 99,16% 99,75% 99,81% 99,56% 99,74% 99,73% 99,49% 82,83%
Kassalikviditet 5 718,75% 2 011,82% 4 383,61% 9 337,61% 26 604,65% 11 896,53% 18 880,43% 18 736,70% 17 672,14% 514,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...