Visa allt om Allkontor i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 2 31 45 34 14 0 24 29 147 20 581
Övrig omsättning - - - - - - - 7 53 047 13 002
Rörelseresultat (EBIT) -1 085 -1 047 -949 -973 -919 -1 097 -1 003 -1 133 49 288 8 619
Resultat efter finansnetto 2 588 3 350 537 -2 140 1 155 745 820 1 869 50 579 9 112
Årets resultat 1 918 1 942 7 -2 140 840 547 582 1 349 36 393 6 548
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 124 55 822 58 641 34 282 33 717 36 216 35 189 7 059 9 818 7 154
Omsättningstillgångar 12 936 16 044 10 178 34 320 37 712 34 740 35 225 63 443 74 325 30 931
Tillgångar 74 060 71 866 68 819 68 602 71 429 70 956 70 414 70 502 84 143 38 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 340 70 422 68 480 68 472 71 112 70 773 70 226 70 143 69 694 33 501
Obeskattade reserver 1 078 1 078 230 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 643 366 109 129 317 184 188 359 14 449 4 583
Skulder och eget kapital 74 060 71 866 68 819 68 602 71 429 70 956 70 414 70 502 84 143 38 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 374 381 372 507 561 516
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 662 616 552 552 182 170 155 153 4 620 4 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 343 335 315 315 316 439 308 351 1 897 1 716
Utdelning till aktieägare 2 800 0 0 0 0 0 0 500 900 200
Omsättning 0 2 31 45 34 14 0 31 82 194 33 583
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 16 23 17 7 - 12 1 715 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 480 438 437 442 506 423 516 432 416
Rörelseresultat, EBITDA -1 085 -1 047 -949 -973 -909 -1 087 -993 -1 123 49 298 8 864
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,55% -31,11% 32,35% 142,86% -% -100,00% -99,92% 41,62% -%
Du Pont-modellen -% 4,66% 2,87% 2,31% 1,63% 1,35% -% 2,65% 60,11% 23,93%
Vinstmarginal -% 167 500,00% 6 367,74% 3 520,00% 3 414,71% 6 857,14% -% 7 787,50% 173,53% 44,27%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 58,33% 24,30% 31,46%
Rörelsekapital/omsättning -% 783 900,00% 32 480,65% 75 980,00% 109 985,29% 246 828,57% -% 262 850,00% 205,43% 128,02%
Soliditet 98,81% 99,16% 99,75% 99,81% 99,56% 99,74% 99,73% 99,49% 82,83% 87,97%
Kassalikviditet 2 011,82% 4 383,61% 9 337,61% 26 604,65% 11 896,53% 18 880,43% 18 736,70% 17 672,14% 514,40% 603,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...