Visa allt om Götmars Begravningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 199 12 242 14 671 14 596 14 128 14 638 14 483 15 652 14 364 10 722
Övrig omsättning 642 609 833 851 878 96 60 1 - 4 115
Rörelseresultat (EBIT) 711 270 1 515 1 688 456 763 263 464 -82 336
Resultat efter finansnetto 562 140 1 393 1 579 290 636 87 842 763 -105
Årets resultat 5 5 58 2 14 1 166 1 177 1 229 1 512 656
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 721 7 085 7 362 7 271 7 605 6 979 7 176 6 229 3 867 3 477
Omsättningstillgångar 3 501 2 664 3 087 3 951 2 915 3 741 3 037 2 845 3 084 3 256
Tillgångar 10 223 9 749 10 450 11 222 10 519 10 720 10 213 9 074 6 951 6 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 251 3 247 3 242 3 183 3 182 4 668 3 832 3 423 3 194 1 882
Obeskattade reserver 708 1 409 1 925 1 718 1 773 1 567 1 308 1 034 1 054 1 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 417 2 717 2 948 2 420 2 440 2 430 2 604 2 494 473 857
Kortfristiga skulder 3 845 2 376 2 336 3 900 3 125 2 055 2 469 2 122 2 230 2 848
Skulder och eget kapital 10 223 9 749 10 450 11 222 10 519 10 720 10 213 9 074 6 951 6 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 989 1 033 1 184 360 658 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 022 2 293 2 506 2 630 2 651 2 125 2 377 4 210 3 753 3 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 841 967 917 937 1 521 1 480 1 648 2 153 2 044 2 409
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 500 330 800 1 000 200
Omsättning 13 841 12 851 15 504 15 447 15 006 14 734 14 543 15 653 14 364 14 837
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 8 11 12 11 17 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 200 1 749 2 096 1 825 1 284 1 220 1 317 921 958 715
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 503 531 490 502 436 519 14 484 462
Rörelseresultat, EBITDA 1 121 689 1 990 2 098 800 1 039 479 7 700 187 748
Nettoomsättningförändring 7,82% -16,56% 0,51% 3,31% -3,48% 1,07% -7,47% 8,97% 33,97% -%
Du Pont-modellen 6,98% 2,79% 14,60% 15,24% 4,34% 7,16% 2,62% 10,46% 12,10% -0,19%
Vinstmarginal 5,41% 2,22% 10,40% 11,72% 3,23% 5,25% 1,85% 6,06% 5,85% -0,12%
Bruttovinstmarginal 46,89% 55,27% 57,91% 60,11% 61,26% 63,90% 62,32% 67,35% 68,96% 55,52%
Rörelsekapital/omsättning -2,61% 2,35% 5,12% 0,35% -1,49% 11,52% 3,92% 4,62% 5,95% 3,81%
Soliditet 37,20% 44,58% 44,60% 39,65% 42,67% 54,32% 46,74% 45,93% 56,87% 40,21%
Kassalikviditet 87,36% 103,41% 124,23% 95,92% 84,26% 168,13% 114,90% 126,01% 128,16% 106,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...