Visa allt om Götmars Begravningsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Götmars Begravningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 652 13 199 12 242 14 671 14 596 14 128 14 638 14 483 15 652 14 364
Övrig omsättning 302 642 609 833 851 878 96 60 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 119 711 270 1 515 1 688 456 763 263 464 -82
Resultat efter finansnetto 2 253 562 140 1 393 1 579 290 636 87 842 763
Årets resultat 1 261 5 5 58 2 14 1 166 1 177 1 229 1 512
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 463 6 721 7 085 7 362 7 271 7 605 6 979 7 176 6 229 3 867
Omsättningstillgångar 4 101 3 501 2 664 3 087 3 951 2 915 3 741 3 037 2 845 3 084
Tillgångar 10 565 10 223 9 749 10 450 11 222 10 519 10 720 10 213 9 074 6 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 513 3 251 3 247 3 242 3 183 3 182 4 668 3 832 3 423 3 194
Obeskattade reserver 95 708 1 409 1 925 1 718 1 773 1 567 1 308 1 034 1 054
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 302 2 417 2 717 2 948 2 420 2 440 2 430 2 604 2 494 473
Kortfristiga skulder 3 654 3 845 2 376 2 336 3 900 3 125 2 055 2 469 2 122 2 230
Skulder och eget kapital 10 565 10 223 9 749 10 450 11 222 10 519 10 720 10 213 9 074 6 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 989 1 033 1 184 360 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 717 2 022 2 293 2 506 2 630 2 651 2 125 2 377 4 210 3 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 711 841 967 917 937 1 521 1 480 1 648 2 153 2 044
Utdelning till aktieägare 1 890 0 0 0 0 0 1 500 330 800 1 000
Omsättning 12 954 13 841 12 851 15 504 15 447 15 006 14 734 14 543 15 653 14 364
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 7 7 8 11 12 11 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 530 2 200 1 749 2 096 1 825 1 284 1 220 1 317 921 958
Personalkostnader per anställd (tkr) 563 525 503 531 490 502 436 519 14 484
Rörelseresultat, EBITDA 1 377 1 121 689 1 990 2 098 800 1 039 479 7 700 187
Nettoomsättningförändring -4,14% 7,82% -16,56% 0,51% 3,31% -3,48% 1,07% -7,47% 8,97% -%
Du Pont-modellen 22,47% 6,98% 2,79% 14,60% 15,24% 4,34% 7,16% 2,62% 10,46% 12,10%
Vinstmarginal 18,76% 5,41% 2,22% 10,40% 11,72% 3,23% 5,25% 1,85% 6,06% 5,85%
Bruttovinstmarginal 51,88% 46,89% 55,27% 57,91% 60,11% 61,26% 63,90% 62,32% 67,35% 68,96%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% -2,61% 2,35% 5,12% 0,35% -1,49% 11,52% 3,92% 4,62% 5,95%
Soliditet 43,42% 37,20% 44,58% 44,60% 39,65% 42,67% 54,32% 46,74% 45,93% 56,87%
Kassalikviditet 112,23% 87,36% 103,41% 124,23% 95,92% 84,26% 168,13% 114,90% 126,01% 128,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...