Visa allt om SymaskinCenter i Närke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 912 1 982 2 468 2 511 2 429 3 040 3 196 1 777 1 613 1 479
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 32
Rörelseresultat (EBIT) 67 -41 10 145 271 431 302 59 105 45
Resultat efter finansnetto 63 -43 6 145 271 430 289 55 104 44
Årets resultat 112 1 6 57 195 208 144 29 56 23
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 238 301 388 186 240 168 461 7 10
Omsättningstillgångar 1 325 1 330 1 392 1 434 1 557 1 274 955 439 528 468
Tillgångar 1 365 1 568 1 694 1 822 1 743 1 515 1 123 900 535 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 972 860 859 853 796 601 393 249 220 170
Obeskattade reserver 188 270 320 334 278 284 147 66 52 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 154 173 190 0 0 0 147 0 0
Kortfristiga skulder 204 284 342 445 669 629 583 438 262 281
Skulder och eget kapital 1 365 1 568 1 694 1 822 1 743 1 515 1 123 900 535 478
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 237 240 288 216 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 75 60 54 0 -
Löner till övriga anställda 300 300 341 417 395 101 148 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 102 121 148 132 117 138 96 69 62
Utdelning till aktieägare 850 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Omsättning 1 912 1 982 2 468 2 511 2 429 3 040 3 196 1 777 1 614 1 511
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 912 1 982 2 468 1 256 1 215 1 520 1 598 1 777 1 613 1 479
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 422 424 182 162 193 272 403 291 269
Rörelseresultat, EBITDA 76 22 97 209 325 477 329 62 108 48
Nettoomsättningförändring -3,53% -19,69% -1,71% 3,38% -20,10% -4,88% 79,85% 10,17% 9,06% -%
Du Pont-modellen 4,98% -2,30% 0,89% 8,23% 15,61% 28,45% 26,89% 6,56% 19,63% 9,41%
Vinstmarginal 3,56% -1,82% 0,61% 5,97% 11,20% 14,18% 9,45% 3,32% 6,51% 3,04%
Bruttovinstmarginal 49,42% 45,21% 41,86% 41,50% 45,12% 44,67% 43,12% 41,47% 37,26% 34,82%
Rörelsekapital/omsättning 58,63% 52,77% 42,54% 39,39% 36,56% 21,22% 11,64% 0,06% 16,49% 12,64%
Soliditet 81,95% 68,28% 64,63% 60,33% 57,42% 53,49% 44,42% 32,95% 48,12% 39,63%
Kassalikviditet 403,92% 317,96% 235,38% 184,27% 139,46% 135,61% 84,91% 47,49% 88,55% 69,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...