Visa allt om SymaskinCenter i Närke AB
Visa allt om SymaskinCenter i Närke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 696 1 912 1 982 2 468 2 511 2 429 3 040 3 196 1 777 1 613
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 173 67 -41 10 145 271 431 302 59 105
Resultat efter finansnetto 173 63 -43 6 145 271 430 289 55 104
Årets resultat 165 112 1 6 57 195 208 144 29 56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 40 238 301 388 186 240 168 461 7
Omsättningstillgångar 712 1 325 1 330 1 392 1 434 1 557 1 274 955 439 528
Tillgångar 752 1 365 1 568 1 694 1 822 1 743 1 515 1 123 900 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 972 860 859 853 796 601 393 249 220
Obeskattade reserver 150 188 270 320 334 278 284 147 66 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 154 173 190 0 0 0 147 0
Kortfristiga skulder 314 204 284 342 445 669 629 583 438 262
Skulder och eget kapital 752 1 365 1 568 1 694 1 822 1 743 1 515 1 123 900 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 237 240 288 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 75 60 54 0
Löner till övriga anställda 122 300 300 341 417 395 101 148 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 102 102 121 148 132 117 138 96 69
Utdelning till aktieägare 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 702 1 912 1 982 2 468 2 511 2 429 3 040 3 196 1 777 1 614
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 696 1 912 1 982 2 468 1 256 1 215 1 520 1 598 1 777 1 613
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 416 422 424 182 162 193 272 403 291
Rörelseresultat, EBITDA 173 76 22 97 209 325 477 329 62 108
Nettoomsättningförändring -11,30% -3,53% -19,69% -1,71% 3,38% -20,10% -4,88% 79,85% 10,17% -%
Du Pont-modellen 23,01% 4,98% -2,30% 0,89% 8,23% 15,61% 28,45% 26,89% 6,56% 19,63%
Vinstmarginal 10,20% 3,56% -1,82% 0,61% 5,97% 11,20% 14,18% 9,45% 3,32% 6,51%
Bruttovinstmarginal 41,75% 49,42% 45,21% 41,86% 41,50% 45,12% 44,67% 43,12% 41,47% 37,26%
Rörelsekapital/omsättning 23,47% 58,63% 52,77% 42,54% 39,39% 36,56% 21,22% 11,64% 0,06% 16,49%
Soliditet 53,86% 81,95% 68,28% 64,63% 60,33% 57,42% 53,49% 44,42% 32,95% 48,12%
Kassalikviditet 102,23% 403,92% 317,96% 235,38% 184,27% 139,46% 135,61% 84,91% 47,49% 88,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...