Visa allt om Sorbinco AB
Visa allt om Sorbinco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 464 3 097 3 230 2 841 3 671 4 250 4 142 4 505 4 361 4 218
Övrig omsättning 6 - - - - 24 1 031 144 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 356 188 46 -694 97 -20 843 167 181 274
Resultat efter finansnetto 335 172 14 -714 85 -12 791 172 187 256
Årets resultat 225 -233 8 60 60 19 794 215 133 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 559 758 1 457 1 687 1 081 400 0 150 14
Omsättningstillgångar 1 218 1 457 932 852 931 1 299 1 954 1 852 1 507 1 817
Tillgångar 1 788 2 016 1 689 2 309 2 617 2 380 2 354 1 852 1 657 1 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 201 977 1 210 1 202 1 834 1 774 1 756 1 042 927 793
Obeskattade reserver 0 0 0 0 72 72 117 133 271 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 288 415 113 704 337 96 0 19 2 102
Kortfristiga skulder 298 624 366 403 374 438 482 659 457 661
Skulder och eget kapital 1 788 2 016 1 689 2 309 2 617 2 380 2 354 1 852 1 657 1 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 377 180 337 361 389 560 514 520
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 684 701 493 547 537 793 660 559 397 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 329 402 373 420 495 511 564 490 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 693 0 0 80 100 0
Omsättning 3 470 3 097 3 230 2 841 3 671 4 274 5 173 4 649 4 389 4 218
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 155 1 032 1 077 947 1 224 1 063 828 1 126 1 090 844
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 348 431 371 436 416 322 430 357 302
Rörelseresultat, EBITDA 356 188 46 -694 97 -20 843 176 246 290
Nettoomsättningförändring 11,85% -4,12% 13,69% -22,61% -13,62% 2,61% -8,06% 3,30% 3,39% -%
Du Pont-modellen 19,91% 9,47% 2,72% -28,84% 3,94% -0,08% 36,58% 9,72% 11,65% 15,51%
Vinstmarginal 10,28% 6,17% 1,42% -23,44% 2,81% -0,05% 20,79% 4,00% 4,43% 6,73%
Bruttovinstmarginal 58,29% 62,80% 64,33% 53,57% 56,22% 65,04% 64,03% 61,91% 64,57% 67,88%
Rörelsekapital/omsättning 26,56% 26,90% 17,52% 15,80% 15,17% 20,26% 35,54% 26,48% 24,08% 27,41%
Soliditet 67,17% 48,46% 71,64% 52,06% 72,11% 76,77% 78,18% 61,43% 67,72% 54,08%
Kassalikviditet 242,62% 104,97% 105,19% 108,93% 107,49% 141,78% 303,94% 174,81% 235,89% 209,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...