Visa allt om Algol Chemicals AB
Visa allt om Algol Chemicals AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 157 564 113 641 123 050 122 653 125 200 130 850 126 426 148 189 116 094 110 950
Övrig omsättning 3 538 1 477 1 529 2 480 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 978 -2 637 -735 -188 1 426 -756 631 4 008 2 010 690
Resultat efter finansnetto -6 232 -2 927 -1 173 -640 1 090 -853 315 3 309 1 631 58
Årets resultat -2 530 73 -1 173 -640 -100 -93 207 2 127 1 512 149
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 212 433 162 253 283 154 249 368 407 691
Omsättningstillgångar 48 750 33 654 29 105 33 318 37 336 35 089 31 640 43 763 27 628 27 331
Tillgångar 94 962 34 087 29 267 33 571 37 619 35 243 31 889 44 131 28 035 28 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 140 4 490 4 418 5 591 6 231 6 331 6 424 6 217 5 278 3 766
Obeskattade reserver 7 462 0 0 0 0 832 1 592 1 598 1 275 1 780
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 51 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 573 29 597 24 849 27 980 31 388 28 080 23 873 36 316 21 482 22 476
Skulder och eget kapital 94 962 34 087 29 267 33 571 37 619 35 243 31 889 44 131 28 035 28 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 933 1 227 1 210 1 193 1 144 1 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 600 7 636 8 505 7 592 5 696 4 622 4 943 4 673 4 091 4 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 645 3 700 3 755 3 866 3 303 2 846 2 630 2 649 2 227 2 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 161 102 115 118 124 579 125 133 125 200 130 850 126 426 148 189 116 094 110 950
Nyckeltal
Antal anställda 17 13 14 14 12 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 268 8 742 8 789 8 761 10 433 10 904 10 536 12 349 9 675 9 246
Personalkostnader per anställd (tkr) 979 903 887 857 902 705 723 739 679 662
Rörelseresultat, EBITDA -147 -2 545 -644 -92 1 558 -661 796 4 163 2 468 1 224
Nettoomsättningförändring 38,65% -7,65% 0,32% -2,03% -4,32% 3,50% -14,69% 27,65% 4,64% -%
Du Pont-modellen -5,17% -7,60% -2,44% -0,54% 4,42% -1,52% 2,53% 9,50% 7,94% 2,88%
Vinstmarginal -3,12% -2,28% -0,58% -0,15% 1,33% -0,41% 0,64% 2,83% 1,92% 0,73%
Bruttovinstmarginal 23,94% 16,95% 17,29% 14,81% 16,20% 11,56% 12,49% 11,70% 13,26% 13,21%
Rörelsekapital/omsättning 9,00% 3,57% 3,46% 4,35% 4,75% 5,36% 6,14% 5,03% 5,29% 4,38%
Soliditet 7,33% 13,17% 15,10% 16,65% 16,56% 19,70% 23,82% 16,69% 22,10% 18,01%
Kassalikviditet 105,41% 75,48% 79,36% 72,79% 58,16% 76,45% 84,72% 77,59% 70,70% 73,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...