Visa allt om Ramfelt Konsult Aktiebolag
Visa allt om Ramfelt Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 245 389 295 478 614 327 428 684 624 551
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 -50 -9 -200 17 -22 115 104 -140 35
Resultat efter finansnetto -74 -52 -9 162 43 141 242 -628 -83 71
Årets resultat -74 -52 -9 120 -7 140 222 -460 -8 50
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 7 10 14 260 1 488 1 366 1 282 4 748 4 491
Omsättningstillgångar 312 488 1 130 1 501 1 253 1 212 1 452 1 534 120 871
Tillgångar 317 495 1 140 1 515 1 513 2 700 2 818 2 816 4 868 5 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 451 503 662 542 1 398 1 278 1 056 1 516 1 524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 389 382 682 1 147 1 239 1 442 1 882 2 732
Kortfristiga skulder 40 44 249 471 288 154 302 318 1 470 1 032
Skulder och eget kapital 317 495 1 140 1 515 1 513 2 700 2 818 2 816 4 868 5 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 200 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 33 283 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 0 - 20 0 0 0 11 63 19
Utdelning till aktieägare 0 100 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 245 389 295 478 614 327 428 684 624 551
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 2 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 239 - - - 684 624 551
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 111 - - - 44 357 210
Rörelseresultat, EBITDA -71 -47 -5 -194 26 -8 133 130 -103 89
Nettoomsättningförändring -37,02% 31,86% -38,28% -22,15% 87,77% -23,60% -37,43% 9,62% 13,25% -%
Du Pont-modellen -22,71% -10,10% -0,70% 11,16% 3,17% 5,30% 8,73% 11,12% -1,66% 1,36%
Vinstmarginal -29,39% -12,85% -2,71% 35,36% 7,82% 43,73% 57,48% 45,76% -12,98% 13,25%
Bruttovinstmarginal -17,55% 7,97% 49,49% 38,49% 40,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,02% 114,14% 298,64% 215,48% 157,17% 323,55% 268,69% 177,78% -216,35% -29,22%
Soliditet 87,38% 91,11% 44,12% 43,70% 35,82% 51,78% 45,35% 37,50% 31,14% 29,43%
Kassalikviditet 780,00% 1 109,09% 453,82% 318,68% 435,07% 787,01% 480,79% 482,39% 8,16% 84,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...