Visa allt om Hälle i Brunflo AB
Visa allt om Hälle i Brunflo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 155 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 487 1 166 5 232 5 590
Övrig omsättning 43 - - - - - 335 1 216 260 16
Rörelseresultat (EBIT) 444 584 404 340 268 70 2 917 421 577
Resultat efter finansnetto 1 978 606 278 133 31 27 -265 738 306 652
Årets resultat 1 951 590 172 77 31 32 -265 738 283 593
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 814 13 303 8 642 8 026 6 961 7 135 4 500 4 760 4 299 465
Omsättningstillgångar 2 175 1 196 1 051 780 776 888 1 238 1 455 1 744 2 199
Tillgångar 15 989 14 499 9 693 8 806 7 736 8 023 5 738 6 216 6 043 2 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 798 4 524 3 114 2 949 2 371 2 468 2 563 2 927 2 279 2 070
Obeskattade reserver 0 3 102 31 0 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 574 9 399 5 875 4 928 5 016 5 113 2 818 3 040 2 939 0
Kortfristiga skulder 617 574 602 898 350 443 357 249 825 494
Skulder och eget kapital 15 989 14 499 9 693 8 806 7 736 8 023 5 738 6 216 6 043 2 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 393 216 203 255 224
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 246 245 273 200 43 25 7 5 692 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 170 141 184 136 51 118 185 149 398 237
Utdelning till aktieägare 160 330 155 150 140 128 127 0 90 0
Omsättning 2 198 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 822 2 382 5 492 5 606
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 155 1 744 1 514 1 416 1 128 1 237 1 487 583 1 308 1 118
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 386 457 336 103 549 415 196 351 256
Rörelseresultat, EBITDA 625 703 523 458 355 161 72 1 010 456 619
Nettoomsättningförändring 23,57% 15,19% 6,92% 25,53% -8,81% -16,81% 27,53% -77,71% -6,40% -%
Du Pont-modellen 14,57% 5,97% 6,42% 3,97% 3,53% 1,79% 0,09% 14,80% 7,10% 24,51%
Vinstmarginal 108,07% 49,60% 41,08% 24,72% 24,20% 11,64% 0,34% 78,90% 8,20% 11,68%
Bruttovinstmarginal 99,26% 98,91% 100,00% 100,00% 100,00% 99,27% 43,11% 51,72% 50,86% 53,51%
Rörelsekapital/omsättning 72,30% 35,67% 29,66% -8,33% 37,77% 35,97% 59,25% 103,43% 17,56% 30,50%
Soliditet 42,52% 31,22% 32,95% 33,75% 30,65% 30,76% 44,67% 47,09% 37,71% 80,41%
Kassalikviditet 352,51% 208,36% 174,58% 86,86% 221,71% 200,45% 331,93% 453,01% 211,39% 387,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...