Visa allt om Anakta Redovisning AB
Visa allt om Anakta Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 969 2 963 2 647 2 569 2 777 2 868 2 723 2 201 2 241 1 958
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 415 549 443 474 288 524 289 321 254 132
Resultat efter finansnetto 408 586 452 489 304 527 185 167 108 -11
Årets resultat 309 451 458 382 148 382 224 97 47 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 256 229 326 214 216 4 3 055 2 980 3 032
Omsättningstillgångar 1 977 1 890 1 652 1 364 1 478 1 578 1 315 1 058 1 070 1 007
Tillgångar 2 221 2 146 1 880 1 690 1 692 1 794 1 319 4 112 4 050 4 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 710 1 601 1 350 1 092 1 010 1 012 780 555 459 537
Obeskattade reserver 0 0 0 141 182 91 91 316 294 259
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 940 2 940 2 940
Kortfristiga skulder 511 545 531 457 501 692 449 300 358 303
Skulder och eget kapital 2 221 2 146 1 880 1 690 1 692 1 794 1 319 4 112 4 050 4 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 720 600 560 480 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 511 1 383 1 190 1 105 1 400 657 601 404 557 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 688 652 596 589 687 543 505 438 456 391
Utdelning till aktieägare 100 200 200 200 300 150 150 0 0 125
Omsättning 2 969 2 963 2 647 2 569 2 777 2 868 2 723 2 201 2 241 1 958
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 990 988 882 856 926 956 908 1 101 747 653
Personalkostnader per anställd (tkr) 751 699 607 603 713 676 587 729 521 465
Rörelseresultat, EBITDA 419 553 447 474 290 526 297 381 316 192
Nettoomsättningförändring 0,20% 11,94% 3,04% -7,49% -3,17% 5,33% 23,72% -1,78% 14,45% -%
Du Pont-modellen 18,69% 27,96% 24,04% 29,05% 18,09% 29,38% 21,99% 8,03% 6,42% 3,29%
Vinstmarginal 13,98% 20,25% 17,08% 19,11% 11,02% 18,38% 10,65% 14,99% 11,60% 6,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,01% 99,32% 99,24% 99,34%
Rörelsekapital/omsättning 49,38% 45,39% 42,35% 35,31% 35,18% 30,89% 31,80% 34,44% 31,77% 35,96%
Soliditet 76,99% 74,60% 71,81% 70,76% 67,62% 60,15% 64,22% 19,03% 16,56% 17,91%
Kassalikviditet 386,89% 346,79% 311,11% 298,47% 295,01% 228,03% 292,87% 352,67% 298,88% 332,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...