Visa allt om Cykel & Mopedspecialisten i Svedala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 934 1 013 1 371 1 339 1 023 1 123 1 253 1 275 1 254 1 420
Övrig omsättning - 19 - 86 27 128 178 167 141 1
Rörelseresultat (EBIT) 51 43 84 69 165 66 76 -7 125 218
Resultat efter finansnetto 27 7 11 -20 53 13 13 -82 67 158
Årets resultat 15 -1 8 1 10 9 6 -12 43 87
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 51 75 98 18 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 624 1 743 1 892 1 954 1 869 1 908 1 937 1 999 1 635 1 413
Tillgångar 1 624 1 795 1 967 2 053 1 887 1 908 1 937 1 999 1 635 1 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 346 347 339 338 327 318 312 325 282
Obeskattade reserver 35 27 23 23 41 18 18 18 88 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 834 908 794 1 115 1 098 948 1 148 970 848 731
Kortfristiga skulder 395 513 803 576 410 616 452 699 374 331
Skulder och eget kapital 1 624 1 795 1 967 2 053 1 887 1 908 1 937 1 999 1 635 1 413
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 208 301 200 200 196 189 181 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 65 101 60 76 99 67 78 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 934 1 032 1 371 1 425 1 050 1 251 1 431 1 442 1 395 1 421
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 467 507 686 670 512 1 123 1 253 1 275 1 254 710
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 138 204 130 276 295 259 276 72
Rörelseresultat, EBITDA 102 66 108 75 171 66 76 -7 125 220
Nettoomsättningförändring -7,80% -26,11% 2,39% 30,89% -8,90% -10,38% -1,73% 1,67% -11,69% -%
Du Pont-modellen 3,14% 2,40% 4,27% 3,36% 8,74% 3,46% 3,92% -0,35% 7,65% 15,57%
Vinstmarginal 5,46% 4,24% 6,13% 5,15% 16,13% 5,88% 6,07% -0,55% 9,97% 15,49%
Bruttovinstmarginal 34,58% 25,77% 51,79% 44,44% 63,05% 45,77% 43,34% 40,24% 43,30% 45,92%
Rörelsekapital/omsättning 131,58% 121,42% 79,43% 102,91% 142,62% 115,05% 118,52% 101,96% 100,56% 76,20%
Soliditet 23,91% 20,45% 18,55% 17,34% 19,51% 17,83% 17,10% 16,26% 23,75% 23,52%
Kassalikviditet 10,63% 14,81% 9,84% 32,64% 18,05% 17,21% 21,46% 16,88% 17,65% 13,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...