Visa allt om Vamlingbolaget Gotland Aktiebolag
Visa allt om Vamlingbolaget Gotland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 386 4 295 2 826 3 545 3 632 3 485 3 201 2 775 2 134 1 940
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 446 37 -155 161 865 445 348 10 86
Resultat efter finansnetto 80 374 6 -189 124 834 405 284 -23 56
Årets resultat 59 213 2 -12 88 467 295 161 -23 40
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 54 65 57 78 66 64 48 39 47
Omsättningstillgångar 2 535 2 566 2 051 1 938 1 905 2 111 1 758 1 487 1 009 857
Tillgångar 2 580 2 620 2 116 1 995 1 982 2 177 1 822 1 534 1 048 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 388 1 330 1 116 1 114 1 126 1 038 587 291 131 154
Obeskattade reserver 187 187 90 90 267 267 67 67 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 61 90 326 137 167 194 500 424 342
Kortfristiga skulder 972 1 043 820 465 452 704 974 675 493 408
Skulder och eget kapital 2 580 2 620 2 116 1 995 1 982 2 177 1 822 1 534 1 048 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 137 140 50 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 740 1 778 1 187 1 445 1 183 1 027 924 757 662 467
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 582 554 377 425 390 336 287 272 194 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 386 4 295 2 826 3 545 3 632 3 485 3 201 2 775 2 134 1 940
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 6 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 731 614 471 886 908 871 800 694 534 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 335 263 475 431 378 317 258 200 199
Rörelseresultat, EBITDA 120 457 43 -142 171 874 449 353 18 95
Nettoomsättningförändring 2,12% 51,98% -20,28% -2,40% 4,22% 8,87% 15,35% 30,04% 10,00% -%
Du Pont-modellen 4,34% 17,06% 1,75% -7,67% 8,12% 39,73% 24,42% 22,69% 0,95% 9,51%
Vinstmarginal 2,55% 10,41% 1,31% -4,32% 4,43% 24,82% 13,90% 12,54% 0,47% 4,43%
Bruttovinstmarginal 79,94% 77,69% 80,01% 74,53% 82,46% 85,25% 67,60% 59,32% 49,48% 47,01%
Rörelsekapital/omsättning 35,64% 35,46% 43,56% 41,55% 40,01% 40,37% 24,49% 29,26% 24,18% 23,14%
Soliditet 59,45% 56,33% 56,06% 59,16% 66,74% 56,72% 34,93% 22,11% 12,50% 17,04%
Kassalikviditet 105,25% 86,77% 87,44% 167,10% 140,49% 90,06% 91,68% 37,33% 20,49% 40,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...