Visa allt om AC Ventilationsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 282 3 649 3 101 3 157 2 783 1 729 1 724 1 710 1 403 1 998
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 422 595 237 431 349 259 138 86 120 247
Resultat efter finansnetto 427 596 261 425 346 258 154 66 111 252
Årets resultat 261 366 177 261 188 157 97 44 62 146
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 153 1 117 1 135 1 130 559 63 86 214 202 283
Omsättningstillgångar 1 361 976 828 991 1 072 1 116 903 778 819 1 226
Tillgångar 2 514 2 093 1 963 2 121 1 631 1 179 989 992 1 022 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 096 990 774 740 607 546 509 412 457 493
Obeskattade reserver 638 548 423 393 332 246 201 178 186 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 779 555 765 988 692 387 279 401 379 851
Skulder och eget kapital 2 514 2 093 1 963 2 121 1 631 1 179 989 992 1 022 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 176 216 216 216 234 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 924 747 792 767 471 357 308 219 51 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 332 282 287 249 231 157 167 180 108 158
Utdelning till aktieägare 156 155 150 143 128 127 120 92 89 99
Omsättning 4 282 3 649 3 101 3 157 2 783 1 729 1 724 1 710 1 403 1 998
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 141 1 825 1 551 1 579 1 392 865 862 855 1 403 999
Personalkostnader per anställd (tkr) 670 518 556 512 444 366 347 314 397 302
Rörelseresultat, EBITDA 452 621 263 446 355 290 183 148 203 340
Nettoomsättningförändring 17,35% 17,67% -1,77% 13,44% 60,96% 0,29% 0,82% 21,88% -29,78% -%
Du Pont-modellen 17,22% 28,86% 13,65% 20,41% 21,83% 22,39% 16,28% 9,48% 12,13% 17,23%
Vinstmarginal 10,11% 16,55% 8,64% 13,72% 12,79% 15,27% 9,34% 5,50% 8,84% 13,01%
Bruttovinstmarginal 46,50% 50,18% 54,56% 55,15% 54,83% 69,64% 62,47% 58,13% 54,24% 53,95%
Rörelsekapital/omsättning 13,59% 11,54% 2,03% 0,10% 13,65% 42,16% 36,19% 22,05% 31,36% 18,77%
Soliditet 63,39% 67,72% 55,31% 48,55% 52,22% 61,69% 66,10% 54,45% 57,82% 40,50%
Kassalikviditet 174,71% 175,86% 108,24% 100,30% 154,91% 288,37% 323,66% 194,01% 216,09% 144,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...