Visa allt om AC Ventilationsservice Aktiebolag
Visa allt om AC Ventilationsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 315 4 282 3 649 3 101 3 157 2 783 1 729 1 724 1 710 1 403
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 517 422 595 237 431 349 259 138 86 120
Resultat efter finansnetto 522 427 596 261 425 346 258 154 66 111
Årets resultat 346 261 366 177 261 188 157 97 44 62
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 118 1 153 1 117 1 135 1 130 559 63 86 214 202
Omsättningstillgångar 1 551 1 361 976 828 991 1 072 1 116 903 778 819
Tillgångar 2 669 2 514 2 093 1 963 2 121 1 631 1 179 989 992 1 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 286 1 096 990 774 740 607 546 509 412 457
Obeskattade reserver 716 638 548 423 393 332 246 201 178 186
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 779 555 765 988 692 387 279 401 379
Skulder och eget kapital 2 669 2 514 2 093 1 963 2 121 1 631 1 179 989 992 1 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 176 216 216 216 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 859 924 747 792 767 471 357 308 219 51
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 307 332 282 287 249 231 157 167 180 108
Utdelning till aktieägare 0 156 155 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 4 315 4 282 3 649 3 101 3 157 2 783 1 729 1 724 1 710 1 403
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 158 2 141 1 825 1 551 1 579 1 392 865 862 855 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 587 670 518 556 512 444 366 347 314 397
Rörelseresultat, EBITDA 554 452 621 263 446 355 290 183 148 203
Nettoomsättningförändring 0,77% 17,35% 17,67% -1,77% 13,44% 60,96% 0,29% 0,82% 21,88% -%
Du Pont-modellen 20,04% 17,22% 28,86% 13,65% 20,41% 21,83% 22,39% 16,28% 9,48% 12,13%
Vinstmarginal 12,40% 10,11% 16,55% 8,64% 13,72% 12,79% 15,27% 9,34% 5,50% 8,84%
Bruttovinstmarginal 44,59% 46,50% 50,18% 54,56% 55,15% 54,83% 69,64% 62,47% 58,13% 54,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,49% 13,59% 11,54% 2,03% 0,10% 13,65% 42,16% 36,19% 22,05% 31,36%
Soliditet 69,11% 63,39% 67,72% 55,31% 48,55% 52,22% 61,69% 66,10% 54,45% 57,82%
Kassalikviditet 232,53% 174,71% 175,86% 108,24% 100,30% 154,91% 288,37% 323,66% 194,01% 216,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...