Visa allt om CRM Musikproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 711 424 696 775 403 645 1 022 2 298 1 387 791
Övrig omsättning - - 46 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 16 22 22 31 3 12 39 2 75
Resultat efter finansnetto 1 19 22 22 30 -1 11 49 1 75
Årets resultat 1 15 16 19 22 -2 6 34 0 72
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 2 26 42 43 45 63 36 44
Omsättningstillgångar 210 251 512 276 290 238 646 698 303 181
Tillgångar 210 251 514 302 332 282 691 761 339 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 146 156 160 160 138 140 149 115 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 105 358 142 170 143 550 611 224 108
Skulder och eget kapital 210 251 514 302 332 282 691 761 339 224
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 40 136 116 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 150 139 228 195 125 286 312 438 98 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 42 41 57 51 62 79 92 134 43 13
Utdelning till aktieägare 0 0 25 20 20 0 0 15 0 0
Omsättning 711 424 742 784 403 645 1 022 2 298 1 387 791
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 356 212 348 388 202 323 341 766 694 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 121 96 153 131 109 192 152 257 145 48
Rörelseresultat, EBITDA 1 18 45 38 51 28 30 58 15 88
Nettoomsättningförändring 67,69% -39,08% -10,19% 92,31% -37,52% -36,89% -55,53% 65,68% 75,35% -%
Du Pont-modellen 0,48% 7,57% 4,28% 7,28% 9,34% 1,06% 2,75% 6,83% 0,59% 34,38%
Vinstmarginal 0,14% 4,48% 3,16% 2,84% 7,69% 0,47% 1,86% 2,26% 0,14% 9,73%
Bruttovinstmarginal 58,09% 100,00% 100,00% 55,10% 90,07% 76,12% 56,85% 44,65% 32,01% 33,12%
Rörelsekapital/omsättning 20,53% 34,43% 22,13% 17,29% 29,78% 14,73% 9,39% 3,79% 5,70% 9,23%
Soliditet 69,52% 58,17% 30,35% 52,98% 48,19% 48,94% 20,26% 19,58% 33,92% 51,34%
Kassalikviditet 300,00% 239,05% 137,99% 181,69% 150,59% 142,66% 111,27% 113,58% 133,04% 162,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...