Visa allt om CRM Musikproduktion Aktiebolag
Visa allt om CRM Musikproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 258 711 424 696 775 403 645 1 022 2 298 1 387
Övrig omsättning - - - 46 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -35 1 16 22 22 31 3 12 39 2
Resultat efter finansnetto -36 1 19 22 22 30 -1 11 49 1
Årets resultat -36 1 15 16 19 22 -2 6 34 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 26 42 43 45 63 36
Omsättningstillgångar 215 210 251 512 276 290 238 646 698 303
Tillgångar 215 210 251 514 302 332 282 691 761 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 146 146 156 160 160 138 140 149 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 64 105 358 142 170 143 550 611 224
Skulder och eget kapital 215 210 251 514 302 332 282 691 761 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 40 136 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 37 150 139 228 195 125 286 312 438 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 11 42 41 57 51 62 79 92 134 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 25 20 20 0 0 15 0
Omsättning 258 711 424 742 784 403 645 1 022 2 298 1 387
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 258 356 212 348 388 202 323 341 766 694
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 121 96 153 131 109 192 152 257 145
Rörelseresultat, EBITDA -35 1 18 45 38 51 28 30 58 15
Nettoomsättningförändring -63,71% 67,69% -39,08% -10,19% 92,31% -37,52% -36,89% -55,53% 65,68% -%
Du Pont-modellen -16,28% 0,48% 7,57% 4,28% 7,28% 9,34% 1,06% 2,75% 6,83% 0,59%
Vinstmarginal -13,57% 0,14% 4,48% 3,16% 2,84% 7,69% 0,47% 1,86% 2,26% 0,14%
Bruttovinstmarginal 93,80% 58,09% 100,00% 100,00% 55,10% 90,07% 76,12% 56,85% 44,65% 32,01%
Rörelsekapital/omsättning 42,64% 20,53% 34,43% 22,13% 17,29% 29,78% 14,73% 9,39% 3,79% 5,70%
Soliditet 51,16% 69,52% 58,17% 30,35% 52,98% 48,19% 48,94% 20,26% 19,58% 33,92%
Kassalikviditet 194,29% 300,00% 239,05% 137,99% 181,69% 150,59% 142,66% 111,27% 113,58% 133,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...