Visa allt om Fordonstjänst i Kil Aktiebolag
Visa allt om Fordonstjänst i Kil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 876 24 089 26 524 29 239 29 248 29 061 25 340 30 062 26 043 23 034
Övrig omsättning 1 193 29 133 359 20 18 - 86 47 36
Rörelseresultat (EBIT) 1 770 755 731 2 869 3 361 1 692 813 1 577 2 564 1 056
Resultat efter finansnetto 1 669 614 691 2 937 3 239 1 631 679 1 421 2 340 901
Årets resultat 1 393 701 697 1 615 1 699 990 336 814 1 294 600
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 520 3 181 3 261 3 467 2 924 1 632 1 747 1 640 2 188 2 334
Omsättningstillgångar 18 671 17 531 16 891 14 844 15 948 13 985 14 910 15 273 12 552 8 937
Tillgångar 21 191 20 712 20 152 18 311 18 872 15 617 16 657 16 913 14 740 11 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 425 10 032 9 331 9 134 8 019 6 820 5 951 5 734 4 920 3 626
Obeskattade reserver 2 936 2 996 3 296 3 516 2 796 1 888 1 645 1 450 1 140 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 308 1 648 1 895 1 495 1 757 1 919 2 727 1 647 1 400 1 156
Kortfristiga skulder 5 522 6 036 5 630 4 166 6 301 4 990 6 335 8 081 7 279 5 932
Skulder och eget kapital 21 191 20 712 20 152 18 311 18 872 15 617 16 657 16 913 14 740 11 271
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 4 738 - 0 511 510 420 448 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 300 5 421 567 5 501 5 439 4 415 4 115 3 849 3 491 3 127
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 340 2 343 2 334 2 389 2 181 2 061 1 820 1 814 1 666 1 549
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 500 500 120 120 0 0
Omsättning 24 069 24 118 26 657 29 598 29 268 29 079 25 340 30 148 26 090 23 070
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 14 15 15 13 13 14 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 906 2 007 1 895 1 949 1 950 2 235 1 949 2 147 2 170 2 559
Personalkostnader per anställd (tkr) 646 656 556 533 508 542 511 435 486 557
Rörelseresultat, EBITDA 2 026 1 038 996 3 097 3 497 1 838 945 1 772 2 759 1 282
Nettoomsättningförändring -5,04% -9,18% -9,29% -0,03% 0,64% 14,68% -15,71% 15,43% 13,06% -%
Du Pont-modellen 8,56% 3,70% 3,78% 16,51% 17,96% 11,17% 5,05% 10,25% 17,79% 9,53%
Vinstmarginal 7,93% 3,18% 2,87% 10,34% 11,59% 6,00% 3,32% 5,77% 10,07% 4,66%
Bruttovinstmarginal 57,00% 54,50% 51,53% 53,56% 47,61% 52,34% 54,57% 38,73% 38,88% 40,90%
Rörelsekapital/omsättning 57,48% 47,72% 42,46% 36,52% 32,98% 30,95% 33,84% 23,92% 20,25% 13,05%
Soliditet 64,72% 59,72% 59,06% 64,03% 53,41% 52,58% 43,01% 40,08% 38,95% 35,73%
Kassalikviditet 270,32% 228,08% 236,22% 182,72% 134,90% 178,80% 129,93% 78,29% 87,15% 75,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...