Visa allt om WXDRM KONSULT Aktiebolag
Visa allt om WXDRM KONSULT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 894 1 314 1 093 713 1 399 1 447 1 322 1 806 2 432 2 429
Övrig omsättning 390 337 441 247 429 355 402 156 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 316 587 188 207 376 160 382 -14 369 258
Resultat efter finansnetto 363 609 214 217 396 166 381 8 398 261
Årets resultat 212 411 160 130 216 125 215 0 216 133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 9 12 43 63 72 110 71
Omsättningstillgångar 1 820 1 834 1 411 1 591 1 636 1 362 1 359 1 259 1 624 1 115
Tillgångar 1 820 1 834 1 416 1 600 1 649 1 404 1 422 1 331 1 734 1 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 033 976 715 655 668 580 655 559 651 524
Obeskattade reserver 667 580 503 498 460 364 375 293 293 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 277 198 448 520 461 392 478 789 461
Skulder och eget kapital 1 820 1 834 1 416 1 600 1 649 1 404 1 422 1 331 1 734 1 187
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 519 404 569 615 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 277 397 452 320 557 33 54 273 370 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 130 167 266 104 320 343 316 481 474 445
Utdelning till aktieägare 156 156 150 100 143 128 200 120 92 90
Omsättning 1 284 1 651 1 534 960 1 828 1 802 1 724 1 962 2 434 2 429
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 894 1 314 547 238 466 482 441 602 811 810
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 598 377 149 304 307 265 454 496 494
Rörelseresultat, EBITDA 316 592 193 210 381 180 414 24 408 287
Nettoomsättningförändring -31,96% 20,22% 53,30% -% -3,32% 9,46% -26,80% -25,74% 0,12% -%
Du Pont-modellen 19,95% 33,26% 15,04% 13,75% 24,32% 12,18% 27,07% 0,90% 23,24% 22,16%
Vinstmarginal 40,60% 46,42% 19,49% 30,86% 28,66% 11,82% 29,12% 0,66% 16,57% 10,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,50% 99,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,55%
Rörelsekapital/omsättning 190,16% 118,49% 110,98% 160,31% 79,77% 62,27% 73,15% 43,24% 34,33% 26,92%
Soliditet 85,34% 77,88% 78,20% 63,88% 61,07% 60,42% 65,50% 57,85% 49,71% 56,28%
Kassalikviditet 1 516,67% 662,09% 712,63% 355,13% 314,62% 290,02% 322,45% 245,19% 193,66% 214,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...