Visa allt om Svedjefors Kvarn Aktiebolag
Visa allt om Svedjefors Kvarn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 984 1 051 4 814 2 472 1 053 961 912 551 556 484
Övrig omsättning 49 24 74 - 16 - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 63 144 1 001 311 68 -54 143 29 10 53
Resultat efter finansnetto 63 164 996 294 69 -50 195 -20 17 57
Årets resultat 48 506 443 172 50 3 109 -30 12 41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 218 1 509 591 656 270 240 110 163 197
Omsättningstillgångar 256 533 1 477 893 454 427 328 250 221 192
Tillgångar 594 751 2 985 1 485 1 111 697 568 359 384 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 626 856 513 341 291 288 179 209 247
Obeskattade reserver 0 0 486 73 0 0 56 2 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 778 269 338 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 125 866 630 432 406 225 178 173 140
Skulder och eget kapital 594 751 2 985 1 485 1 111 697 568 359 384 389
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 360 340 300 - 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 444 463 1 414 701 480 155 75 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 166 172 404 205 158 164 144 120 - 80
Utdelning till aktieägare 200 200 200 100 0 0 0 0 0 50
Omsättning 1 033 1 075 4 888 2 472 1 069 961 912 551 558 484
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 5 2 2 2 2 2 - 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 492 526 963 1 236 527 481 456 276 - 242
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 363 384 530 353 379 312 234 - 159
Rörelseresultat, EBITDA 63 178 1 373 448 99 -1 184 31 14 69
Nettoomsättningförändring -6,37% -78,17% 94,74% 134,76% 9,57% 5,37% 65,52% -0,90% 14,88% -%
Du Pont-modellen 10,77% 21,97% 33,67% 21,21% 6,48% -7,32% 34,15% 9,75% 4,69% 15,17%
Vinstmarginal 6,50% 15,70% 20,88% 12,74% 6,84% -5,31% 21,27% 6,35% 3,24% 12,19%
Bruttovinstmarginal 77,54% 98,76% 86,12% 79,17% 96,20% 98,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,82% 38,82% 12,69% 10,64% 2,09% 2,19% 11,29% 13,07% 8,63% 10,74%
Soliditet 79,80% 83,36% 41,38% 38,17% 30,69% 41,75% 57,97% 50,26% 54,80% 63,87%
Kassalikviditet 213,33% 426,40% 170,55% 141,75% 105,09% 105,17% 145,78% 134,27% 127,75% 137,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...