Visa allt om Rolf Lindgren Svets & Blästring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 939 985 1 048 915 836 848 715 666 659 630
Övrig omsättning 32 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -73 86 -3 52 59 30 23 21 23
Resultat efter finansnetto 35 -83 82 -6 49 55 27 20 17 19
Årets resultat 35 -64 48 -6 36 41 20 15 12 13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 408 123 174 50 84 77 57 46 23
Omsättningstillgångar 210 155 286 285 260 214 247 192 196 192
Tillgångar 286 564 408 459 310 298 323 249 242 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 138 252 204 210 224 183 164 149 151
Obeskattade reserver 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 380 4 68 19 2 2 7 17 6
Kortfristiga skulder 57 46 134 187 81 72 139 79 77 56
Skulder och eget kapital 286 564 408 459 310 298 323 249 242 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 330 289 263 263 232 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 356 392 436 385 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 187 142 137 121 104 91 84 83 73 82
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 50 0 0 0 15
Omsättning 971 985 1 048 915 836 848 715 666 659 630
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 939 985 1 048 915 836 848 715 666 659 630
Personalkostnader per anställd (tkr) 544 534 574 506 435 380 347 347 304 360
Rörelseresultat, EBITDA 81 -14 138 43 85 95 57 42 45 39
Nettoomsättningförändring -4,67% -6,01% 14,54% 9,45% -1,42% 18,60% 7,36% 1,06% 4,60% -%
Du Pont-modellen 15,38% -12,94% 21,08% -0,65% 16,77% 19,80% 9,29% 9,24% 8,68% 10,75%
Vinstmarginal 4,69% -7,41% 8,21% -0,33% 6,22% 6,96% 4,20% 3,45% 3,19% 3,65%
Bruttovinstmarginal 98,40% 98,48% 98,76% 99,34% 94,50% 87,26% 89,23% 95,20% 91,81% 94,60%
Rörelsekapital/omsättning 16,29% 11,07% 14,50% 10,71% 21,41% 16,75% 15,10% 16,97% 18,06% 21,59%
Soliditet 60,14% 24,47% 65,20% 44,44% 67,74% 75,17% 56,66% 65,86% 61,57% 70,56%
Kassalikviditet 368,42% 336,96% 213,43% 152,41% 309,88% 297,22% 177,70% 243,04% 254,55% 308,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...