Visa allt om Rolf Lindgren Svets & Blästring Aktiebolag
Visa allt om Rolf Lindgren Svets & Blästring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 200 939 985 1 048 915 836 848 715 666 659
Övrig omsättning 1 32 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 44 -73 86 -3 52 59 30 23 21
Resultat efter finansnetto 47 35 -83 82 -6 49 55 27 20 17
Årets resultat 37 35 -64 48 -6 36 41 20 15 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 229 76 408 123 174 50 84 77 57 46
Omsättningstillgångar 301 210 155 286 285 260 214 247 192 196
Tillgångar 530 286 564 408 459 310 298 323 249 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 172 138 252 204 210 224 183 164 149
Obeskattade reserver 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 177 57 380 4 68 19 2 2 7 17
Kortfristiga skulder 144 57 46 134 187 81 72 139 79 77
Skulder och eget kapital 530 286 564 408 459 310 298 323 249 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 330 289 263 263 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 365 356 392 436 385 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 187 142 137 121 104 91 84 83 73
Utdelning till aktieägare 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0
Omsättning 1 201 971 985 1 048 915 836 848 715 666 659
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 200 939 985 1 048 915 836 848 715 666 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 544 534 574 506 435 380 347 347 304
Rörelseresultat, EBITDA 141 81 -14 138 43 85 95 57 42 45
Nettoomsättningförändring 27,80% -4,67% -6,01% 14,54% 9,45% -1,42% 18,60% 7,36% 1,06% -%
Du Pont-modellen 9,81% 15,38% -12,94% 21,08% -0,65% 16,77% 19,80% 9,29% 9,24% 8,68%
Vinstmarginal 4,33% 4,69% -7,41% 8,21% -0,33% 6,22% 6,96% 4,20% 3,45% 3,19%
Bruttovinstmarginal 97,00% 98,40% 98,48% 98,76% 99,34% 94,50% 87,26% 89,23% 95,20% 91,81%
Rörelsekapital/omsättning 13,08% 16,29% 11,07% 14,50% 10,71% 21,41% 16,75% 15,10% 16,97% 18,06%
Soliditet 39,43% 60,14% 24,47% 65,20% 44,44% 67,74% 75,17% 56,66% 65,86% 61,57%
Kassalikviditet 209,03% 368,42% 336,96% 213,43% 152,41% 309,88% 297,22% 177,70% 243,04% 254,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...