Visa allt om Strömkarlen Aktiebolag
Visa allt om Strömkarlen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 816 2 673 2 373 2 190 2 000 1 949 2 084 1 971 1 802 1 548
Övrig omsättning 87 134 60 60 60 150 60 60 60 60
Rörelseresultat (EBIT) 387 405 642 331 347 374 548 529 686 473
Resultat efter finansnetto 387 404 633 322 339 363 535 521 659 446
Årets resultat 308 276 375 187 186 194 307 308 498 374
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 468 2 465 2 283 2 224 2 161 2 189 1 952 1 730 1 727 1 862
Omsättningstillgångar 1 011 834 915 713 709 623 570 609 524 443
Tillgångar 3 479 3 299 3 198 2 937 2 870 2 810 2 522 2 339 2 251 2 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 423 2 271 2 145 1 920 1 878 1 832 1 808 1 701 1 493 1 354
Obeskattade reserver 767 780 734 586 525 449 353 238 148 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150 150 150 150 150 300 463
Kortfristiga skulder 289 248 319 281 317 379 211 250 310 304
Skulder och eget kapital 3 479 3 299 3 198 2 937 2 870 2 810 2 522 2 339 2 251 2 305
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 209 223 207 287 289 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 879 778 579 715 309 234 250 41 15 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 307 276 175 207 142 136 135 132 121 95
Utdelning till aktieägare 480 156 150 150 145 140 170 200 100 360
Omsättning 2 903 2 807 2 433 2 250 2 060 2 099 2 144 2 031 1 862 1 608
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 939 891 1 187 1 095 1 000 975 1 042 1 971 1 802 1 548
Personalkostnader per anställd (tkr) 396 352 380 469 344 301 297 477 425 335
Rörelseresultat, EBITDA 543 565 755 444 463 509 697 674 852 644
Nettoomsättningförändring 5,35% 12,64% 8,36% 9,50% 2,62% -6,48% 5,73% 9,38% 16,41% -%
Du Pont-modellen 11,12% 12,28% 20,11% 11,34% 12,20% 13,31% 21,73% 22,87% 30,79% 20,61%
Vinstmarginal 13,74% 15,15% 27,10% 15,21% 17,50% 19,19% 26,30% 27,14% 38,46% 30,68%
Bruttovinstmarginal 78,02% 81,48% 86,09% 81,87% 79,05% 71,27% 81,38% 79,10% 88,90% 83,20%
Rörelsekapital/omsättning 25,64% 21,92% 25,12% 19,73% 19,60% 12,52% 17,23% 18,21% 11,88% 8,98%
Soliditet 86,84% 87,28% 84,98% 80,08% 78,92% 76,97% 82,00% 80,05% 71,06% 64,46%
Kassalikviditet 286,51% 267,74% 235,42% 200,71% 178,23% 133,25% 181,99% 185,20% 109,03% 92,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...