Visa allt om ELICOM Aktiebolag
Visa allt om ELICOM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 165 46 747 56 290 49 786 62 787 75 456 54 651 81 727 62 232 112 755
Övrig omsättning 63 1 017 876 101 200 9 829 3 887 627 272
Rörelseresultat (EBIT) 2 459 1 326 5 435 581 3 916 2 373 -284 2 793 8 5 788
Resultat efter finansnetto 2 524 1 422 5 514 678 4 056 2 639 -286 2 837 83 5 789
Årets resultat 1 340 407 2 303 144 3 053 2 442 189 1 591 467 4 686
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 617 3 102 3 595 4 005 4 457 4 841 6 073 6 884 8 442 8 487
Omsättningstillgångar 23 115 26 400 29 682 24 641 27 597 36 681 31 604 34 326 30 891 36 159
Tillgångar 25 732 29 503 33 276 28 646 32 054 41 522 37 677 41 210 39 333 44 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 189 15 849 20 443 18 140 21 996 22 943 20 500 22 311 20 720 25 253
Obeskattade reserver 4 143 3 719 3 841 2 791 3 164 3 269 3 708 4 305 3 745 4 435
Avsättningar (tkr) 450 190 70 400 400 400 1 530 2 457 700 700
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 395 1 151
Kortfristiga skulder 7 950 9 745 8 923 7 315 6 494 14 910 11 939 12 137 13 773 13 107
Skulder och eget kapital 25 732 29 503 33 276 28 646 32 054 41 522 37 677 41 210 39 333 44 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 1 117 1 040 908 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 870 11 446 11 223 8 450 9 274 8 991 8 014 7 949 7 641 6 564
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 550 4 043 4 056 3 297 3 368 3 062 3 661 3 377 3 613 2 491
Utdelning till aktieägare 3 700 4 000 5 000 0 4 000 4 000 0 2 000 0 5 000
Omsättning 51 228 47 764 57 166 49 887 62 987 75 465 55 480 85 614 62 859 113 027
Nyckeltal
Antal anställda 36 34 33 28 29 31 31 31 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 421 1 375 1 706 1 778 2 165 2 434 1 763 2 636 2 305 4 698
Personalkostnader per anställd (tkr) 466 465 476 431 441 383 413 428 472 403
Rörelseresultat, EBITDA 3 024 1 887 6 024 1 149 4 479 3 048 526 4 587 1 125 6 843
Nettoomsättningförändring 9,45% -16,95% 13,06% -20,71% -16,79% 38,07% -33,13% 31,33% -44,81% -%
Du Pont-modellen 9,82% 4,82% 16,57% 2,38% 12,66% 6,36% -0,72% 7,00% 0,40% 13,20%
Vinstmarginal 4,94% 3,04% 9,80% 1,37% 6,46% 3,50% -0,50% 3,53% 0,26% 5,23%
Bruttovinstmarginal 45,07% 40,70% 44,15% 34,49% 38,25% 31,78% 29,46% 33,46% 21,00% 20,52%
Rörelsekapital/omsättning 29,64% 35,63% 36,88% 34,80% 33,61% 28,85% 35,98% 27,15% 27,51% 20,44%
Soliditet 63,81% 63,55% 70,44% 70,51% 75,90% 61,06% 61,66% 61,66% 59,53% 63,72%
Kassalikviditet 204,92% 199,46% 280,25% 257,20% 292,07% 197,15% 176,79% 202,47% 112,49% 191,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...