Visa allt om Hagdalsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 178 225 0 0 0 289 0 62 0 425
Övrig omsättning 58 58 636 45 56 155 156 111 221 -
Rörelseresultat (EBIT) 90 215 498 1 -425 263 154 -1 123 -826 383
Resultat efter finansnetto 124 259 549 53 -376 287 207 -1 018 -733 491
Årets resultat 124 259 549 53 -376 287 207 -1 018 -733 375
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 80 80 80 80 80 85 82 84 86
Omsättningstillgångar 2 721 2 639 2 405 1 826 1 774 2 168 1 896 1 738 2 739 3 821
Tillgångar 2 721 2 719 2 484 1 905 1 854 2 248 1 981 1 820 2 822 3 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 714 2 590 2 332 1 782 1 729 2 106 1 853 1 646 2 665 3 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 128 153 123 124 143 128 174 158 409
Skulder och eget kapital 2 721 2 719 2 484 1 905 1 854 2 248 1 981 1 820 2 822 3 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
Omsättning 236 283 636 45 56 444 156 173 221 425
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 45 56 - - - 72 - 31 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 11 - - 153 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 90 215 498 1 -425 269 158 -1 121 -824 383
Nettoomsättningförändring -20,89% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 4,56% 9,53% -% -% -% 12,77% -% -55,77% -% 12,57%
Vinstmarginal 69,66% 115,11% -% -% -% 99,31% -% -1 637,10% -% 115,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% -% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 524,72% 1 116,00% -% -% -% 700,69% -% 2 522,58% -% 802,82%
Soliditet 99,74% 95,26% 93,88% 93,54% 93,26% 93,68% 93,54% 90,44% 94,44% 89,56%
Kassalikviditet 500,00% 28,91% 286,27% 24,39% 76,61% 103,50% 46,88% 47,13% 125,95% 34,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...