Visa allt om Salico Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 333 196 279 786 263 097 236 778 223 004 180 492 169 211 149 999 34 552 0
Övrig omsättning 1 446 1 099 - - 394 1 746 1 247 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 536 19 491 20 485 15 679 18 003 5 521 10 768 4 813 -194 0
Resultat efter finansnetto 26 499 19 479 20 535 15 722 18 067 5 833 11 219 4 851 1 785 -4 341
Årets resultat 2 405 -144 -332 -528 11 780 3 808 7 679 3 063 -444 -3 281
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 576 38 080 47 186 27 680 28 113 25 305 19 862 20 824 25 903 0
Omsättningstillgångar 40 268 35 455 28 768 42 308 40 261 28 325 41 089 31 682 19 886 5 283
Tillgångar 79 844 73 535 75 954 69 988 68 374 53 630 60 951 52 506 45 789 5 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 921 16 516 16 660 16 992 17 520 17 753 18 219 18 500 18 135 -420
Obeskattade reserver 9 674 0 0 5 929 5 929 3 929 3 429 2 729 2 229 0
Avsättningar (tkr) 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 959 2 306 0 0 0 2 000 3 000 4 000 0 0
Kortfristiga skulder 49 546 54 713 59 294 47 067 44 925 29 948 36 303 27 277 25 425 5 703
Skulder och eget kapital 79 844 73 535 75 954 69 988 68 374 53 630 60 951 52 506 45 789 5 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 822 1 882 1 198 1 217 962 192 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 820 950 - 402 86 0 -
Löner till övriga anställda 48 677 41 876 39 950 36 736 31 818 26 783 21 777 22 770 5 254 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 17 508 15 196 13 962 13 628 46 679 10 368 8 919 9 243 2 170 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 334 642 280 885 263 097 236 778 223 398 182 238 170 458 149 999 34 552 0
Nyckeltal
Antal anställda 130 116 112 128 86 89 71 67 67 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 563 2 412 2 349 1 850 2 593 2 028 2 383 2 239 516 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 516 488 425 540 441 471 495 118 -
Rörelseresultat, EBITDA 38 490 30 867 29 942 23 946 25 709 11 208 12 622 10 998 1 323 0
Nettoomsättningförändring 19,09% 6,34% 11,12% 6,18% 23,55% 6,67% 12,81% 334,13% -% -%
Du Pont-modellen 33,24% 26,61% 27,08% 22,61% 26,43% 11,17% 18,61% 10,12% 4,17% -%
Vinstmarginal 7,97% 6,99% 7,82% 6,68% 8,10% 3,32% 6,70% 3,54% 5,53% -%
Bruttovinstmarginal 41,79% 42,02% 42,34% 42,71% 42,21% 37,77% 38,00% 41,99% 37,08% -%
Rörelsekapital/omsättning -2,78% -6,88% -11,60% -2,01% -2,09% -0,90% 2,83% 2,94% -16,03% -%
Soliditet 33,15% 22,46% 21,93% 30,52% 32,01% 38,50% 34,04% 38,98% 43,11% -7,95%
Kassalikviditet 55,74% 42,50% 36,26% 75,31% 80,93% 74,86% 104,44% 104,92% 64,72% 92,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...