Visa allt om E:sons Hår Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 636 1 433 1 254 1 165 887 1 174 1 329 1 170 1 263 1 093
Övrig omsättning 10 - 6 - 95 58 - - 16 3
Rörelseresultat (EBIT) 193 208 150 154 195 163 40 20 -10 23
Resultat efter finansnetto 193 208 150 154 195 163 42 21 -11 22
Årets resultat 259 120 109 82 142 79 43 6 -8 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 0 0 0 0 0 5 14 24 34
Omsättningstillgångar 642 625 511 551 553 430 381 341 330 324
Tillgångar 657 625 511 551 553 430 387 355 353 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 447 288 268 294 341 199 198 156 149 157
Obeskattade reserver 0 140 87 87 47 47 0 31 26 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 210 197 156 170 164 184 188 169 178 160
Skulder och eget kapital 657 625 511 551 553 430 387 355 353 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 107 83 240 225 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 670 568 413 360 67 287 325 242 334 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 247 207 173 162 70 156 235 195 204 160
Utdelning till aktieägare 278 100 100 135 130 0 78 0 0 0
Omsättning 1 646 1 433 1 260 1 165 982 1 232 1 329 1 170 1 279 1 096
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 545 478 418 583 444 587 443 390 421 364
Personalkostnader per anställd (tkr) 308 262 199 269 127 288 286 231 272 213
Rörelseresultat, EBITDA 193 208 150 154 195 168 49 30 0 36
Nettoomsättningförändring 14,17% 14,27% 7,64% 31,34% -24,45% -11,66% 13,59% -7,36% 15,55% -%
Du Pont-modellen 29,38% 33,28% 29,35% 27,95% 35,26% 37,91% 10,85% 6,20% -2,55% 6,72%
Vinstmarginal 11,80% 14,52% 11,96% 13,22% 21,98% 13,88% 3,16% 1,88% -0,71% 2,20%
Bruttovinstmarginal 86,06% 88,21% 84,69% 85,06% 76,55% 79,39% 85,03% 81,11% 82,82% 80,70%
Rörelsekapital/omsättning 26,41% 29,87% 28,31% 32,70% 43,86% 20,95% 14,52% 14,70% 12,03% 15,00%
Soliditet 68,04% 63,55% 64,99% 64,99% 67,93% 54,33% 51,16% 50,23% 47,51% 52,04%
Kassalikviditet 230,95% 235,03% 227,56% 228,82% 232,93% 135,87% 113,30% 115,98% 103,93% 111,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...