Visa allt om E:sons Hår Aktiebolag
Visa allt om E:sons Hår Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 695 1 636 1 433 1 254 1 165 887 1 174 1 329 1 170 1 263
Övrig omsättning 3 10 - 6 - 95 58 - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 189 193 208 150 154 195 163 40 20 -10
Resultat efter finansnetto 189 193 208 150 154 195 163 42 21 -11
Årets resultat 146 259 120 109 82 142 79 43 6 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 15 0 0 0 0 0 5 14 24
Omsättningstillgångar 447 642 625 511 551 553 430 381 341 330
Tillgångar 522 657 625 511 551 553 430 387 355 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 447 288 268 294 341 199 198 156 149
Obeskattade reserver 0 0 140 87 87 47 47 0 31 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 207 210 197 156 170 164 184 188 169 178
Skulder och eget kapital 522 657 625 511 551 553 430 387 355 353
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 107 83 240 225 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 692 670 568 413 360 67 287 325 242 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 293 247 207 173 162 70 156 235 195 204
Utdelning till aktieägare 159 278 100 100 135 130 0 78 0 0
Omsättning 1 698 1 646 1 433 1 260 1 165 982 1 232 1 329 1 170 1 279
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 565 545 478 418 583 444 587 443 390 421
Personalkostnader per anställd (tkr) 332 308 262 199 269 127 288 286 231 272
Rörelseresultat, EBITDA 189 193 208 150 154 195 168 49 30 0
Nettoomsättningförändring 3,61% 14,17% 14,27% 7,64% 31,34% -24,45% -11,66% 13,59% -7,36% -%
Du Pont-modellen 36,21% 29,38% 33,28% 29,35% 27,95% 35,26% 37,91% 10,85% 6,20% -2,55%
Vinstmarginal 11,15% 11,80% 14,52% 11,96% 13,22% 21,98% 13,88% 3,16% 1,88% -0,71%
Bruttovinstmarginal 85,37% 86,06% 88,21% 84,69% 85,06% 76,55% 79,39% 85,03% 81,11% 82,82%
Rörelsekapital/omsättning 14,16% 26,41% 29,87% 28,31% 32,70% 43,86% 20,95% 14,52% 14,70% 12,03%
Soliditet 60,34% 68,04% 63,55% 64,99% 64,99% 67,93% 54,33% 51,16% 50,23% 47,51%
Kassalikviditet 143,96% 230,95% 235,03% 227,56% 228,82% 232,93% 135,87% 113,30% 115,98% 103,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...