Visa allt om Enström & Partner Aktiebolag
Visa allt om Enström & Partner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 659 2 919 125 186 68 165 222 965 3 124 5 455
Övrig omsättning 211 305 - - - 1 555 2 321 2 793 7 840 5 590
Rörelseresultat (EBIT) 288 1 859 -505 -423 -850 -181 -868 -1 240 -105 -1 122
Resultat efter finansnetto -2 483 3 077 316 -229 -1 185 -1 335 1 217 -234 7 356 -995
Årets resultat -2 618 3 016 316 -229 -1 185 -669 1 716 881 7 721 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 141 31 021 29 123 28 376 19 070 19 753 22 669 21 270 14 748 1 773
Omsättningstillgångar 646 1 756 282 908 6 214 6 864 6 040 7 200 9 364 18 842
Tillgångar 28 788 32 776 29 405 29 284 25 284 26 617 28 709 28 470 24 112 20 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 616 25 834 23 078 22 762 18 134 19 447 20 243 18 646 18 155 10 524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 666 1 166 2 281 2 646
Avsättningar (tkr) 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 000 5 000 6 260 6 360 6 860 6 839 7 379 8 225 3 350 859
Kortfristiga skulder 312 1 083 67 162 291 331 421 432 326 6 585
Skulder och eget kapital 28 788 32 776 29 405 29 284 25 284 26 617 28 709 28 470 24 112 20 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 189 0 3 806
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 46 68 66 64 63 1 304 66 134 1 376
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 143 128 127 120 90 90
Omsättning 870 3 224 125 186 68 1 720 2 543 3 758 10 964 11 045
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 659 2 919 125 186 68 165 222 965 3 124 5 455
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 183 78 74 112 93 1 329 261 - 5 193
Rörelseresultat, EBITDA 465 2 035 -329 -247 -674 8 -689 -1 127 -77 -1 085
Nettoomsättningförändring -77,42% 2 235,20% -32,80% 173,53% -58,79% -25,68% -76,99% -69,11% -42,73% -%
Du Pont-modellen 1,00% 10,19% 1,07% 5,46% -1,84% 2,37% 7,09% 1,31% 33,72% -4,48%
Vinstmarginal 43,70% 114,39% 252,80% 860,22% -682,35% 382,42% 917,12% 38,65% 260,24% -16,92%
Bruttovinstmarginal 98,48% 82,36% 92,80% 62,90% 100,00% -735,15% -556,76% -341,04% -191,42% -16,81%
Rörelsekapital/omsättning 50,68% 23,06% 172,00% 401,08% 8 710,29% 3 959,39% 2 531,08% 701,35% 289,31% 224,69%
Soliditet 78,56% 78,82% 78,48% 77,73% 71,72% 73,06% 72,22% 68,44% 82,11% 60,29%
Kassalikviditet 207,05% 162,14% 420,90% 560,49% 179,04% 457,70% 195,01% 574,54% 818,10% 136,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...