Visa allt om GB Grossisten i Jörlanda Aktiebolag
Visa allt om GB Grossisten i Jörlanda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 238 14 687 14 914 14 996 14 879 13 679 67 625 65 092 42 499 31 673
Övrig omsättning 75 153 197 253 196 - 101 - - 124
Rörelseresultat (EBIT) 4 170 4 432 3 749 3 129 3 742 3 184 5 419 4 656 1 212 706
Resultat efter finansnetto 4 174 4 443 3 785 3 184 3 816 3 145 5 308 4 566 1 081 580
Årets resultat 3 268 2 534 3 825 1 615 2 799 2 448 2 924 2 431 721 428
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 364 5 436 5 095 5 086 4 342 3 461 4 401 4 182 3 909 3 120
Omsättningstillgångar 7 181 6 921 6 215 5 301 5 158 4 525 5 692 5 745 2 791 2 327
Tillgångar 14 544 12 358 11 310 10 386 9 500 7 986 10 093 9 927 6 699 5 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 163 8 135 8 101 6 015 5 940 4 481 3 995 3 472 1 740 1 370
Obeskattade reserver 3 478 3 499 2 313 3 442 2 464 2 464 2 662 1 331 143 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 863 2 013 2 163 2 398
Kortfristiga skulder 1 903 724 896 929 1 095 1 041 1 574 3 112 2 653 1 615
Skulder och eget kapital 14 544 12 358 11 310 10 386 9 500 7 986 10 093 9 927 6 699 5 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 512 510 484 470 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 328 4 397 4 928 5 148 4 620 3 717 3 712 3 750 2 872 2 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 221 1 173 1 390 1 391 1 323 1 238 1 235 1 355 1 213 934
Utdelning till aktieägare 2 050 2 240 2 500 1 740 1 540 1 340 1 962 2 400 700 350
Omsättning 15 313 14 840 15 111 15 249 15 075 13 679 67 726 65 092 42 499 31 797
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 17 17 15 15 15 15 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 896 864 877 882 992 912 4 508 4 339 4 250 3 959
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 321 365 379 388 356 356 375 460 423
Rörelseresultat, EBITDA 5 361 5 455 4 607 4 132 4 720 4 124 6 359 5 560 1 942 1 131
Nettoomsättningförändring 3,75% -1,52% -0,55% 0,79% 8,77% -79,77% 3,89% 53,16% 34,18% -%
Du Pont-modellen 28,70% 35,96% 33,47% 30,67% 40,16% 40,10% 53,80% 47,42% 18,23% 12,96%
Vinstmarginal 27,39% 30,26% 25,38% 21,24% 25,64% 23,41% 8,03% 7,23% 2,87% 2,23%
Bruttovinstmarginal 80,45% 82,78% 81,00% 80,64% 78,92% 80,76% 19,51% 19,68% 18,30% 18,03%
Rörelsekapital/omsättning 34,64% 42,19% 35,66% 29,15% 27,31% 25,47% 6,09% 4,05% 0,32% 2,25%
Soliditet 81,65% 87,91% 87,58% 82,34% 81,64% 78,85% 59,02% 44,63% 27,51% 26,02%
Kassalikviditet 358,85% 925,83% 649,78% 534,55% 445,11% 391,64% 323,76% 158,16% 60,27% 103,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...