Visa allt om Olles El Olle Jonsson Aktiebolag
Visa allt om Olles El Olle Jonsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 548 539 639 583 755 637 599 536 729 601
Övrig omsättning 17 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 252 205 208 116 187 -47 -4 98 -16 -44
Resultat efter finansnetto 263 268 227 134 196 0 4 103 -14 -44
Årets resultat 201 209 158 98 162 0 3 74 -14 -44
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 * 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 80 137 137 137 146 146 146 146 146
Omsättningstillgångar 646 736 650 555 388 174 212 221 292 253
Tillgångar 719 815 787 692 525 - 358 367 437 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 681 628 469 372 210 210 207 133 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 94 159 223 154 149 149 160 305 251
Skulder och eget kapital 719 815 787 692 525 - 358 367 437 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 60 65 177 200 171 225 175 135 198 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 70 72 78 66 72 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 14 12 23 25 71 112 85 92 130 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 565 539 639 583 755 637 599 536 729 601
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 548 539 639 583 378 319 300 268 729 301
Personalkostnader per anställd (tkr) 74 77 200 225 156 205 170 147 399 183
Rörelseresultat, EBITDA 253 206 208 116 187 -47 -4 98 -16 -44
Nettoomsättningförändring 1,67% -15,65% 9,61% -22,78% 18,52% 6,34% 11,75% -26,47% 21,30% -%
Du Pont-modellen 36,58% 33,01% 28,97% 19,36% 37,52% -% 1,68% 29,97% -1,37% -9,27%
Vinstmarginal 47,99% 49,91% 35,68% 22,98% 26,09% 0,00% 1,00% 20,52% -0,82% -6,16%
Bruttovinstmarginal 85,04% 76,07% 82,79% 78,22% 80,79% 81,95% 79,30% 85,26% 75,03% 80,03%
Rörelsekapital/omsättning 100,18% 119,11% 76,84% 56,95% 30,99% 3,92% 10,52% 11,38% -1,78% 0,33%
Soliditet 80,95% 83,56% 79,80% 67,77% 70,86% -% 58,66% 56,40% 30,43% 36,84%
Kassalikviditet 611,34% 703,19% 379,25% 221,52% 205,84% 48,32% 112,75% 100,00% 75,08% 70,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...