Visa allt om Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB
Visa allt om Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 758 35 274 31 396 31 666 29 460 28 388 27 459 26 850 24 218 25 582
Övrig omsättning 642 417 539 149 148 194 237 90 100 80
Rörelseresultat (EBIT) 6 899 7 524 5 809 5 526 4 456 4 468 4 041 1 668 -1 825 450
Resultat efter finansnetto 6 422 7 154 5 304 4 686 3 464 3 563 3 022 164 -2 496 192
Årets resultat 3 088 3 580 2 863 2 303 1 643 1 717 1 179 162 -308 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 519 16 874 17 154 12 596 13 118 13 658 14 380 15 212 16 269 4 003
Omsättningstillgångar 18 554 19 717 16 535 18 881 15 237 13 355 10 799 11 732 10 958 10 725
Tillgångar 38 074 36 591 33 690 31 477 28 355 27 014 25 179 26 944 27 227 14 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 834 12 746 11 166 8 303 5 999 6 356 5 489 4 310 4 148 4 606
Obeskattade reserver 8 297 7 765 6 388 5 314 3 821 2 625 1 408 0 0 2 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 874 10 666 11 375 12 420 13 976 13 123 13 727 17 229 17 035 3 959
Kortfristiga skulder 5 069 5 415 4 761 5 440 4 559 4 909 4 554 5 405 6 044 3 975
Skulder och eget kapital 38 074 36 591 33 690 31 477 28 355 27 014 25 179 26 944 27 227 14 728
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 447 436 552 274 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 134 6 251 6 802 5 943 5 937 4 813 4 153 4 195 5 077 4 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 203 2 294 2 549 2 367 2 267 2 011 1 847 1 732 2 058 1 958
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 35 400 35 691 31 935 31 815 29 608 28 582 27 696 26 940 24 318 25 662
Nyckeltal
Antal anställda 19 21 21 20 19 19 16 15 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 829 1 680 1 495 1 583 1 551 1 494 1 716 1 790 1 275 1 421
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 351 392 371 384 334 372 427 394 395
Rörelseresultat, EBITDA 7 588 8 200 6 466 6 211 5 156 5 213 4 873 2 630 -1 312 1 100
Nettoomsättningförändring -1,46% 12,35% -0,85% 7,49% 3,78% 3,38% 2,27% 10,87% -5,33% -%
Du Pont-modellen 18,66% 21,27% 17,72% 17,70% 15,85% 16,60% 16,08% 6,27% -6,63% 3,14%
Vinstmarginal 20,44% 22,07% 19,01% 17,59% 15,26% 15,79% 14,74% 6,29% -7,46% 1,81%
Bruttovinstmarginal 62,52% 62,98% 63,43% 59,63% 60,39% 60,94% 58,64% 55,60% 51,03% 54,07%
Rörelsekapital/omsättning 38,80% 40,55% 37,50% 42,45% 36,25% 29,75% 22,74% 23,56% 20,29% 26,39%
Soliditet 48,08% 51,39% 47,93% 38,82% 31,09% 30,69% 25,92% 16,00% 15,23% 41,97%
Kassalikviditet 130,16% 161,72% 135,45% 174,50% 143,56% 103,34% 57,64% 53,15% 56,60% 81,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...