Visa allt om Kvarnbäckens Betongfabrik AB
Visa allt om Kvarnbäckens Betongfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 37 248 34 707 30 215 27 806 31 395 27 256 22 306 22 206 23 196 14 906
Övrig omsättning 1 209 657 285 288 320 580 354 348 311 -324
Rörelseresultat (EBIT) 2 715 2 678 1 409 1 365 2 230 510 616 466 1 249 452
Resultat efter finansnetto 2 284 2 083 787 746 1 588 77 269 -181 714 3
Årets resultat 219 1 623 378 292 445 55 51 50 463 3
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 522 23 783 21 095 22 681 21 958 21 702 20 712 17 115 13 606 13 802
Omsättningstillgångar 9 897 6 561 6 873 8 997 7 964 7 671 10 188 7 822 6 051 4 732
Tillgångar 42 419 30 344 27 967 31 678 29 922 29 372 30 900 24 938 19 656 18 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 977 2 738 1 115 737 845 401 366 315 585 122
Obeskattade reserver 3 850 1 850 1 850 1 550 1 200 210 210 0 251 0
Avsättningar (tkr) 1 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 744 19 130 18 859 20 820 20 651 22 124 22 144 18 381 14 883 13 842
Kortfristiga skulder 7 869 6 626 6 143 8 571 7 225 6 638 8 180 6 242 3 937 4 569
Skulder och eget kapital 42 419 30 344 27 967 31 678 29 922 29 372 30 900 24 938 19 656 18 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 642 492 492 328 214
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 370 1 302 1 238 1 126 1 051 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 410 345 325 306 290 202 155 157 100 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 20 0 0 0
Omsättning 38 457 35 364 30 500 28 094 31 715 27 836 22 660 22 554 23 507 14 582
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 416 11 569 10 072 9 269 10 465 13 628 11 153 11 103 11 598 7 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 566 536 500 464 456 339 344 218 138
Rörelseresultat, EBITDA 5 411 4 979 3 233 3 129 3 770 1 906 1 930 1 365 2 261 1 435
Nettoomsättningförändring 7,32% 14,87% 8,66% -11,43% 15,19% 22,19% 0,45% -4,27% 55,62% -%
Du Pont-modellen 6,69% 8,86% 5,07% 4,33% 7,51% 1,80% 2,04% 1,93% 6,36% 2,53%
Vinstmarginal 7,62% 7,74% 4,69% 4,93% 7,16% 1,94% 2,82% 2,17% 5,39% 3,14%
Bruttovinstmarginal 43,29% 43,53% 42,93% 43,02% 40,11% 41,63% 41,20% 41,69% 40,07% 47,99%
Rörelsekapital/omsättning 5,44% -0,19% 2,42% 1,53% 2,35% 3,79% 9,00% 7,12% 9,11% 1,09%
Soliditet 30,60% 13,78% 9,15% 5,93% 5,78% 1,89% 1,69% 1,26% 3,90% 0,66%
Kassalikviditet 106,05% 74,74% 80,29% 76,58% 74,17% 73,49% 97,31% 92,25% 111,20% 68,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...