Visa allt om Kvarnbäckens Betongfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 34 707 30 215 27 806 31 395 27 256 22 306 22 206 23 196 14 906 4 928
Övrig omsättning 657 285 288 320 580 354 348 311 -324 569
Rörelseresultat (EBIT) 2 678 1 409 1 365 2 230 510 616 466 1 249 452 -535
Resultat efter finansnetto 2 083 787 746 1 588 77 269 -181 714 3 -699
Årets resultat 1 623 378 292 445 55 51 50 463 3 -530
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 783 21 095 22 681 21 958 21 702 20 712 17 115 13 606 13 802 13 285
Omsättningstillgångar 6 561 6 873 8 997 7 964 7 671 10 188 7 822 6 051 4 732 2 686
Tillgångar 30 344 27 967 31 678 29 922 29 372 30 900 24 938 19 656 18 534 15 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 738 1 115 737 845 401 366 315 585 122 119
Obeskattade reserver 1 850 1 850 1 550 1 200 210 210 0 251 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 130 18 859 20 820 20 651 22 124 22 144 18 381 14 883 13 842 14 300
Kortfristiga skulder 6 626 6 143 8 571 7 225 6 638 8 180 6 242 3 937 4 569 1 552
Skulder och eget kapital 30 344 27 967 31 678 29 922 29 372 30 900 24 938 19 656 18 534 15 971
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 642 492 492 328 214 110
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 302 1 238 1 126 1 051 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 345 325 306 290 202 155 157 100 61 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 20 0 0 0 0
Omsättning 35 364 30 500 28 094 31 715 27 836 22 660 22 554 23 507 14 582 5 497
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 569 10 072 9 269 10 465 13 628 11 153 11 103 11 598 7 453 4 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 536 500 464 456 339 344 218 138 141
Rörelseresultat, EBITDA 4 979 3 233 3 129 3 770 1 906 1 930 1 365 2 261 1 435 242
Nettoomsättningförändring 14,87% 8,66% -11,43% 15,19% 22,19% 0,45% -4,27% 55,62% 202,48% -%
Du Pont-modellen 8,86% 5,07% 4,33% 7,51% 1,80% 2,04% 1,93% 6,36% 2,53% -3,32%
Vinstmarginal 7,74% 4,69% 4,93% 7,16% 1,94% 2,82% 2,17% 5,39% 3,14% -10,78%
Bruttovinstmarginal 43,53% 42,93% 43,02% 40,11% 41,63% 41,20% 41,69% 40,07% 47,99% 50,79%
Rörelsekapital/omsättning -0,19% 2,42% 1,53% 2,35% 3,79% 9,00% 7,12% 9,11% 1,09% 23,01%
Soliditet 13,78% 9,15% 5,93% 5,78% 1,89% 1,69% 1,26% 3,90% 0,66% 0,75%
Kassalikviditet 74,74% 80,29% 76,58% 74,17% 73,49% 97,31% 92,25% 111,20% 68,94% 75,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...