Visa allt om Bilservice Norell AB
Visa allt om Bilservice Norell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 096 5 403 4 991 4 612 4 093 3 934 3 003 2 529 2 308 1 879
Övrig omsättning - - - 8 - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 289 521 354 258 97 308 309 0 227 117
Resultat efter finansnetto 233 459 290 195 32 257 257 -73 193 98
Årets resultat 73 268 160 111 55 141 110 -6 106 51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 448 1 522 1 523 1 253 1 151 1 218 1 379 1 320 1 167 645
Omsättningstillgångar 1 283 798 552 503 684 650 689 494 593 329
Tillgångar 3 731 2 320 2 075 1 755 1 835 1 867 2 069 1 813 1 760 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 455 287 227 216 261 495 385 391 286
Obeskattade reserver 540 406 299 223 182 227 166 61 128 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 384 834 834 753 875 914 957 1 035 812 388
Kortfristiga skulder 1 403 624 656 553 562 464 450 332 429 217
Skulder och eget kapital 3 731 2 320 2 075 1 755 1 835 1 867 2 069 1 813 1 760 973
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 317 253 302 408 380 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 320 1 138 1 110 1 044 791 558 290 204 96 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 506 345 312 303 300 248 220 323 262 215
Utdelning till aktieägare 0 125 100 100 100 100 0 0 0 0
Omsättning 6 096 5 403 4 991 4 620 4 093 3 934 3 003 2 529 2 308 1 880
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 219 1 351 1 248 1 153 1 023 984 1 001 843 769 940
Personalkostnader per anställd (tkr) 378 416 367 342 352 268 270 312 243 281
Rörelseresultat, EBITDA 642 714 547 460 278 482 462 136 312 194
Nettoomsättningförändring 12,83% 8,25% 8,22% 12,68% 4,04% 31,00% 18,74% 9,58% 22,83% -%
Du Pont-modellen 7,77% 22,46% 17,16% 14,70% 5,29% 16,50% 14,98% 0,00% 12,90% 12,02%
Vinstmarginal 4,76% 9,64% 7,13% 5,59% 2,37% 7,83% 10,32% 0,00% 9,84% 6,23%
Bruttovinstmarginal 58,87% 59,36% 54,00% 52,93% 55,80% 56,46% 55,94% 57,26% 56,59% 52,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,97% 3,22% -2,08% -1,08% 2,98% 4,73% 7,96% 6,41% 7,11% 5,96%
Soliditet 22,09% 33,26% 25,07% 22,30% 19,08% 22,94% 29,84% 23,66% 27,45% 35,61%
Kassalikviditet 83,25% 115,06% 75,15% 72,69% 100,53% 132,11% 145,56% 142,77% 130,77% 137,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...