Visa allt om Crista Aktiebolag
Visa allt om Crista Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 137 12 098 12 481 12 007 11 878 12 380 12 734 11 914 10 774 9 889
Övrig omsättning 4 624 - - - 5 23 - 2 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 080 1 410 1 618 982 863 1 426 1 675 1 500 1 053 1 563
Resultat efter finansnetto 4 977 1 656 2 350 1 351 383 1 019 1 931 1 011 1 657 1 742
Årets resultat 3 814 1 278 1 929 1 041 77 616 1 533 731 1 331 1 335
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 164 284 553 865 932 1 109 769 975 1 084
Omsättningstillgångar 3 877 4 675 5 742 5 244 4 931 5 366 6 286 6 376 6 395 5 589
Tillgångar 5 877 4 839 6 026 5 797 5 796 6 298 7 395 7 145 7 370 6 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 116 3 502 4 724 4 295 4 254 4 777 5 411 5 128 5 147 4 316
Obeskattade reserver 0 0 10 0 0 0 0 102 339 516
Avsättningar (tkr) 5 10 0 10 10 10 10 10 10 10
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 756 1 327 1 291 1 492 1 532 1 511 1 974 1 905 1 874 1 831
Skulder och eget kapital 5 877 4 839 6 026 5 797 5 796 6 298 7 395 7 145 7 370 6 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 390 600 600 602 604 656 556 512 488 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 616 3 543 3 703 3 954 3 757 3 655 3 647 3 475 3 293 2 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 65 1 389 1 479 1 734 1 593 1 542 1 509 1 446 1 478 1 223
Utdelning till aktieägare 1 500 2 200 2 500 1 500 1 000 600 0 869 1 131 500
Omsättning 6 761 12 098 12 481 12 007 11 883 12 403 12 734 11 916 10 797 9 889
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 142 807 832 800 792 825 849 794 718 659
Personalkostnader per anställd (tkr) 39 375 389 428 403 398 387 372 364 283
Rörelseresultat, EBITDA 5 080 1 574 1 887 1 294 1 246 1 895 2 185 1 921 1 519 2 034
Nettoomsättningförändring -82,34% -3,07% 3,95% 1,09% -4,05% -2,78% 6,88% 10,58% 8,95% -%
Du Pont-modellen 90,01% 35,05% 39,41% 23,98% 15,46% 24,26% 26,63% 22,87% 23,09% 26,67%
Vinstmarginal 247,54% 14,02% 19,03% 11,58% 7,54% 12,34% 15,46% 13,71% 15,80% 18,00%
Bruttovinstmarginal 91,58% 88,92% 89,14% 90,67% 90,69% 91,09% 91,23% 91,93% 91,18% 91,74%
Rörelsekapital/omsättning 146,05% 27,67% 35,66% 31,25% 28,62% 31,14% 33,86% 37,53% 41,96% 38,00%
Soliditet 87,05% 72,37% 78,52% 74,09% 73,40% 75,85% 73,17% 72,80% 73,15% 70,25%
Kassalikviditet 512,83% 352,30% 444,77% 351,47% 321,87% 355,13% 318,44% 334,70% 341,25% 305,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...