Visa allt om Ekonomipoolen Konsult i Mark AB
Visa allt om Ekonomipoolen Konsult i Mark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 749 2 251 1 964 1 685 1 609 1 553 1 277 296 649 652
Övrig omsättning 16 13 - 31 - - 395 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 908 537 485 489 520 656 898 19 189 177
Resultat efter finansnetto 918 546 503 510 523 663 898 2 188 169
Årets resultat 529 425 391 290 286 488 680 2 -11 122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 540 510 570 630 0 0 0 32 80 127
Omsättningstillgångar 667 1 233 774 576 824 978 1 124 354 782 570
Tillgångar 1 207 1 743 1 344 1 206 824 978 1 124 386 862 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 1 033 808 557 406 608 800 307 305 316
Obeskattade reserver 504 265 265 265 132 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 446 271 385 285 370 324 79 558 382
Skulder och eget kapital 1 207 1 743 1 344 1 206 824 978 1 124 386 862 697
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 442 404 389 91 60 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 297 461 443 442 0 0 0 50 60 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 197 191 191 121 97 60 22 25 25
Utdelning till aktieägare 400 913 200 140 140 488 680 0 0 0
Omsättning 1 765 2 264 1 964 1 716 1 609 1 553 1 672 333 649 652
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 875 2 251 1 964 1 685 1 609 1 553 1 277 296 325 326
Personalkostnader per anställd (tkr) 218 671 643 680 570 547 452 165 73 73
Rörelseresultat, EBITDA 931 537 485 489 520 656 898 19 236 224
Nettoomsättningförändring -22,30% 14,61% 16,56% 4,72% 3,61% 21,61% 331,42% -% -0,46% -%
Du Pont-modellen 75,97% 31,33% 37,43% 42,45% 63,47% 67,79% 79,89% 4,92% 22,39% 25,82%
Vinstmarginal 52,43% 24,26% 25,61% 30,39% 32,50% 42,69% 70,32% 6,42% 29,74% 27,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,99% 34,96% 25,61% 11,34% 33,50% 39,15% 62,65% 92,91% 34,51% 28,83%
Soliditet 86,34% 71,12% 75,50% 63,33% 61,08% 62,17% 71,17% 79,53% 35,38% 45,34%
Kassalikviditet 1 212,73% 276,46% 285,61% 149,61% 289,12% 264,32% 346,91% 448,10% 140,14% 149,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...