Visa allt om Ekonomipoolen Konsult i Mark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 251 1 964 1 685 1 609 1 553 1 277 296 649 652 582
Övrig omsättning 13 - 31 - - 395 37 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 537 485 489 520 656 898 19 189 177 93
Resultat efter finansnetto 546 503 510 523 663 898 2 188 169 77
Årets resultat 425 391 290 286 488 680 2 -11 122 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 510 570 630 0 0 0 32 80 127 174
Omsättningstillgångar 1 233 774 576 824 978 1 124 354 782 570 524
Tillgångar 1 743 1 344 1 206 824 978 1 124 386 862 697 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 033 808 557 406 608 800 307 305 316 193
Obeskattade reserver 265 265 265 132 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 446 271 385 285 370 324 79 558 382 505
Skulder och eget kapital 1 743 1 344 1 206 824 978 1 124 386 862 697 699
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 442 404 389 91 60 60 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 461 443 442 0 0 0 50 60 60 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 197 191 191 121 97 60 22 25 25 54
Utdelning till aktieägare 913 200 140 140 488 680 0 0 0 0
Omsättning 2 264 1 964 1 716 1 609 1 553 1 672 333 649 652 582
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 251 1 964 1 685 1 609 1 553 1 277 296 325 326 291
Personalkostnader per anställd (tkr) 671 643 680 570 547 452 165 73 73 95
Rörelseresultat, EBITDA 537 485 489 520 656 898 19 236 224 145
Nettoomsättningförändring 14,61% 16,56% 4,72% 3,61% 21,61% 331,42% -% -0,46% 12,03% -%
Du Pont-modellen 31,33% 37,43% 42,45% 63,47% 67,79% 79,89% 4,92% 22,39% 25,82% 13,30%
Vinstmarginal 24,26% 25,61% 30,39% 32,50% 42,69% 70,32% 6,42% 29,74% 27,61% 15,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,96% 25,61% 11,34% 33,50% 39,15% 62,65% 92,91% 34,51% 28,83% 3,26%
Soliditet 71,12% 75,50% 63,33% 61,08% 62,17% 71,17% 79,53% 35,38% 45,34% 27,61%
Kassalikviditet 276,46% 285,61% 149,61% 289,12% 264,32% 346,91% 448,10% 140,14% 149,21% 103,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...