Visa allt om Fotograf Torbjörn Bergkvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 790 2 121 2 565 2 476 2 135 1 623 2 066 2 005 2 750 3 001
Övrig omsättning - 128 - 31 3 - 73 73 49 49
Rörelseresultat (EBIT) 80 136 370 235 18 -138 79 -90 261 -83
Resultat efter finansnetto 64 107 354 226 -2 -150 73 -101 247 -95
Årets resultat 42 82 192 80 -8 1 41 0 119 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 827 347 353 282 447 416 566 739 758
Omsättningstillgångar 514 525 927 900 710 598 594 644 938 745
Tillgångar 1 139 1 353 1 274 1 253 992 1 045 1 010 1 211 1 677 1 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 230 339 446 366 375 374 458 658 628
Obeskattade reserver 217 209 209 110 0 0 155 142 249 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 418 93 203 193 279 21 121 100 145
Kortfristiga skulder 465 496 634 494 433 392 459 489 670 557
Skulder och eget kapital 1 139 1 353 1 274 1 253 992 1 045 1 010 1 211 1 677 1 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 528 - 0 200 154 344 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 28 -
Löner till övriga anställda 339 543 530 0 561 427 317 343 340 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 139 206 202 204 210 174 258 280 330 347
Utdelning till aktieägare 40 105 190 300 0 0 0 125 200 90
Omsättning 1 790 2 249 2 565 2 507 2 138 1 623 2 139 2 078 2 799 3 050
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 895 1 061 1 283 2 476 2 135 812 1 033 1 003 1 375 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) 291 403 398 804 827 321 411 410 535 400
Rörelseresultat, EBITDA 332 391 491 384 182 62 296 213 581 301
Nettoomsättningförändring -15,61% -17,31% 3,59% 15,97% 31,55% -21,44% 3,04% -27,09% -8,36% -%
Du Pont-modellen 7,90% 10,05% 29,04% 19,55% 1,81% -13,01% 8,22% -7,35% 15,74% -4,92%
Vinstmarginal 5,03% 6,41% 14,42% 9,89% 0,84% -8,38% 4,02% -4,44% 9,60% -2,47%
Bruttovinstmarginal 90,73% 87,88% 100,00% 85,66% 83,14% 90,82% 93,08% 94,26% 92,62% 83,34%
Rörelsekapital/omsättning 2,74% 1,37% 11,42% 16,40% 12,97% 12,69% 6,53% 7,73% 9,75% 6,26%
Soliditet 29,52% 29,05% 39,41% 42,06% 36,90% 35,89% 48,34% 46,26% 49,93% 50,02%
Kassalikviditet 107,53% 103,23% 144,01% 179,15% 160,51% 146,17% 123,53% 124,74% 134,63% 126,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...