Visa allt om Fotograf Torbjörn Bergkvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 121 2 565 2 476 2 135 1 623 2 066 2 005 2 750 3 001 2 909
Övrig omsättning 128 - 31 3 - 73 73 49 49 55
Rörelseresultat (EBIT) 136 370 235 18 -138 79 -90 261 -83 126
Resultat efter finansnetto 107 354 226 -2 -150 73 -101 247 -95 97
Årets resultat 82 192 80 -8 1 41 0 119 0 45
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 827 347 353 282 447 416 566 739 758 853
Omsättningstillgångar 525 927 900 710 598 594 644 938 745 800
Tillgångar 1 353 1 274 1 253 992 1 045 1 010 1 211 1 677 1 503 1 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 339 446 366 375 374 458 658 628 718
Obeskattade reserver 209 209 110 0 0 155 142 249 172 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 418 93 203 193 279 21 121 100 145 100
Kortfristiga skulder 496 634 494 433 392 459 489 670 557 562
Skulder och eget kapital 1 353 1 274 1 253 992 1 045 1 010 1 211 1 677 1 503 1 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 528 - 0 200 154 344 296 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 28 - -
Löner till övriga anställda 543 530 0 561 427 317 343 340 501 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 206 202 204 210 174 258 280 330 347 296
Utdelning till aktieägare 105 190 300 0 0 0 125 200 90 89
Omsättning 2 249 2 565 2 507 2 138 1 623 2 139 2 078 2 799 3 050 2 964
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 061 1 283 2 476 2 135 812 1 033 1 003 1 375 1 000 970
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 398 804 827 321 411 410 535 400 358
Rörelseresultat, EBITDA 391 491 384 182 62 296 213 581 301 507
Nettoomsättningförändring -17,31% 3,59% 15,97% 31,55% -21,44% 3,04% -27,09% -8,36% 3,16% -%
Du Pont-modellen 10,05% 29,04% 19,55% 1,81% -13,01% 8,22% -7,35% 15,74% -4,92% 7,62%
Vinstmarginal 6,41% 14,42% 9,89% 0,84% -8,38% 4,02% -4,44% 9,60% -2,47% 4,33%
Bruttovinstmarginal 87,88% 100,00% 85,66% 83,14% 90,82% 93,08% 94,26% 92,62% 83,34% 83,12%
Rörelsekapital/omsättning 1,37% 11,42% 16,40% 12,97% 12,69% 6,53% 7,73% 9,75% 6,26% 8,18%
Soliditet 29,05% 39,41% 42,06% 36,90% 35,89% 48,34% 46,26% 49,93% 50,02% 55,37%
Kassalikviditet 103,23% 144,01% 179,15% 160,51% 146,17% 123,53% 124,74% 134,63% 126,75% 133,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...