Visa allt om Intertrade Consultants Gert Grundström Aktiebolag
Visa allt om Intertrade Consultants Gert Grundström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 16 21 58 115 202 196
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -2 -3 -3 -12 -63 -114 -70 -25 -82
Resultat efter finansnetto 0 0 -3 -3 -12 -63 -115 -82 -38 -90
Årets resultat 0 -2 -3 -3 -12 -63 -115 -82 -38 -90
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 103 109 121 136 136
Omsättningstillgångar 0 0 0 1 6 15 38 118 148 191
Tillgångar 100 100 100 101 106 119 146 239 283 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 89 88 90 93 96 58 101 51 102 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 129 129 147
Kortfristiga skulder 11 11 10 8 11 61 46 59 52 79
Skulder och eget kapital 100 100 100 101 106 119 146 239 283 327
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 16 21 58 115 202 196
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -2 -3 -3 -12 -57 -102 -55 -8 -66
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -23,81% -63,79% -49,57% -43,07% 3,06% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -11,32% -52,94% -78,08% -29,29% -8,83% -25,08%
Vinstmarginal -% -% -% -% -75,00% -300,00% -196,55% -60,87% -12,38% -41,84%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 37,50% -147,62% -115,52% -6,09% 31,68% 15,31%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -31,25% -219,05% -13,79% 51,30% 47,52% 57,14%
Soliditet 89,00% 88,00% 90,00% 92,08% 90,57% 48,74% 69,18% 21,34% 36,04% 30,89%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 54,55% 24,59% 43,48% 52,54% 40,38% 34,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...