Visa allt om Övertorneå Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 398 5 467 10 218 19 651 8 345 13 302 8 351 8 126 7 823 30 057
Övrig omsättning 46 150 - - 18 68 - 81 38 104
Rörelseresultat (EBIT) 518 125 -97 406 -1 311 -45 -176 -35 -681 -1 478
Resultat efter finansnetto 517 130 -66 649 -1 305 97 -46 -55 -436 -1 405
Årets resultat 517 130 -66 649 -1 305 97 -46 -55 -436 -1 364
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 495 504 527 568 710 1 825 2 938 5 006 4 889 4 658
Omsättningstillgångar 7 021 4 498 7 819 7 587 9 405 9 553 10 644 8 006 8 977 10 815
Tillgångar 7 515 5 002 8 346 8 155 10 115 11 377 13 581 13 011 13 866 15 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 421 3 904 5 674 5 740 8 291 9 597 11 500 11 546 11 601 12 037
Obeskattade reserver 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 300 0 300 365 556 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 794 798 2 372 2 049 1 267 1 781 2 082 1 466 2 265 3 436
Skulder och eget kapital 7 515 5 002 8 346 8 155 10 115 11 377 13 581 13 011 13 866 15 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 23 36 24 41 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 221 484 291 277 291 291 313 707
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 55 123 61 84 93 84 90 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 200 0 2 000 0 0 0
Omsättning 4 444 5 617 10 218 19 651 8 363 13 370 8 351 8 207 7 861 30 161
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 218 19 651 8 345 13 302 8 351 8 126 7 823 7 514
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 277 607 383 388 424 390 430 318
Rörelseresultat, EBITDA 541 144 -57 539 -1 211 56 -83 46 -548 -1 209
Nettoomsättningförändring -19,55% -46,50% -48,00% 135,48% -37,27% 59,29% 2,77% 3,87% -73,97% -%
Du Pont-modellen 6,89% 2,62% -0,79% 7,98% -12,75% 0,84% 0,10% 0,05% -3,04% -9,08%
Vinstmarginal 11,78% 2,40% -0,65% 3,31% -15,46% 0,72% 0,17% 0,07% -5,38% -4,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 96,11% 67,68% 53,31% 28,18% 97,52% 58,43% 102,53% 80,48% 85,80% 24,55%
Soliditet 58,83% 82,73% 67,98% 70,39% 81,97% 84,35% 84,68% 88,74% 83,67% 77,79%
Kassalikviditet 175,95% 344,61% 248,90% 298,63% 600,24% 397,30% 368,68% 388,06% 295,23% 268,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...