Visa allt om A-Schakt Carlsson och Broberg Aktiebolag
Visa allt om A-Schakt Carlsson och Broberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 932 7 649 12 413 11 515 14 712 12 572 11 433 10 857 11 017 8 180
Övrig omsättning 316 63 295 131 237 185 88 380 199 119
Rörelseresultat (EBIT) 315 264 387 168 -320 295 357 338 240 358
Resultat efter finansnetto 270 224 300 70 -515 198 258 165 111 138
Årets resultat 130 139 41 12 -22 71 68 64 39 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 944 1 524 1 628 1 876 2 578 2 596 2 604 2 779 2 446 2 173
Omsättningstillgångar 1 925 1 388 1 758 1 898 1 547 2 394 1 155 1 509 2 190 1 307
Tillgångar 4 869 2 912 3 387 3 774 4 125 4 990 3 760 4 288 4 636 3 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 263 154 113 101 259 208 289 226 352
Obeskattade reserver 544 444 402 160 110 610 510 350 275 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 094 389 598 682 1 586 1 508 1 167 1 526 1 863 1 060
Kortfristiga skulder 2 838 1 815 2 232 2 819 2 327 2 614 1 875 2 122 2 272 1 842
Skulder och eget kapital 4 869 2 912 3 387 3 774 4 125 4 990 3 760 4 288 4 636 3 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 379 364 309 307 278 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 614 2 423 3 089 3 186 3 350 3 237 2 667 2 471 2 371 1 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 933 748 942 887 1 142 1 131 897 923 915 599
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 0 0 20 150 0 0
Omsättning 9 248 7 712 12 708 11 646 14 949 12 757 11 521 11 237 11 216 8 299
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 9 9 10 10 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 117 1 093 1 379 1 279 1 471 1 257 1 270 1 206 1 224 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 462 463 460 493 481 436 416 400 325
Rörelseresultat, EBITDA 773 673 1 061 902 481 946 967 880 696 664
Nettoomsättningförändring 16,77% -38,38% 7,80% -21,73% 17,02% 9,96% 5,31% -1,45% 34,68% -%
Du Pont-modellen 6,47% 9,07% 11,43% 4,45% -7,76% 5,91% 9,49% 8,02% 5,31% 10,29%
Vinstmarginal 3,53% 3,45% 3,12% 1,46% -2,18% 2,35% 3,12% 3,17% 2,23% 4,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,22% -5,58% -3,82% -8,00% -5,30% -1,75% -6,30% -5,65% -0,74% -6,54%
Soliditet 16,79% 20,92% 13,80% 6,12% 4,41% 14,20% 15,53% 12,62% 9,15% 14,77%
Kassalikviditet 67,65% 76,20% 77,24% 65,59% 63,77% 91,20% 60,96% 70,55% 95,95% 70,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...