Visa allt om L Brobergs Förlag Aktiebolag
Visa allt om L Brobergs Förlag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 * 2015-04 * 2014-04 * 2013-04 * 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning - - - - - 16 59 0 19 114
Övrig omsättning - - - - - - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - - - -1 -29 -104 -82 -44
Resultat efter finansnetto - - - - - -1 -25 -99 -76 -40
Årets resultat - - - - - -1 -25 -99 -76 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 * 2015-04 * 2014-04 * 2013-04 * 2012-04 * 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - - 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - - - - - 206 235 275 298 340
Tillgångar - - - - - 206 235 275 298 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - - 62 63 88 187 265
Obeskattade reserver - - - - - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - - - 144 173 188 111 76
Skulder och eget kapital - - - - - 206 235 275 298 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - - - - 0 0 0 0 2
Omsättning - - - - - 16 59 1 19 114
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 114
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat, EBITDA - - - - - -1 -29 -104 -82 -44
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -72,88% -% -100,00% -83,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -0,49% -10,64% -% -25,50% -12,06%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -6,25% -42,37% -% -400,00% -35,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 75,00% 57,63% -% 89,47% 81,58%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 387,50% 105,08% -% 984,21% 231,58%
Soliditet -% -% -% -% -% 30,10% 26,81% 32,00% 62,75% 77,94%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 115,97% 110,98% 145,21% 266,67% 440,79%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-04: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...