Visa allt om INTERLIVING AB
Visa allt om INTERLIVING AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 1 629 102 563 95 328 59 368 77 741 72 940 68 059
Övrig omsättning 10 262 86 189 - 36 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 261 87 263 3 379 9 473 6 860 5 256 6 378 4 640
Resultat efter finansnetto 25 252 21 270 4 955 9 597 6 882 6 182 6 869 4 635
Årets resultat 6 144 6 12 141 89 629 2 711 1 541 3 273 2 241
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 580 4 600 4 600 0 5 697 6 884 7 128 1 868 496
Omsättningstillgångar 10 822 6 545 13 457 16 154 32 888 45 332 30 509 27 397 28 312 26 020
Tillgångar 10 822 12 125 18 057 20 754 32 888 51 029 37 393 34 525 30 180 26 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 782 9 638 14 632 14 620 14 478 14 389 15 760 13 049 11 508 8 235
Obeskattade reserver 0 1 050 1 810 2 990 2 920 4 360 5 150 4 050 2 300 2 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
Kortfristiga skulder 40 1 437 1 615 3 144 15 490 32 280 16 483 17 426 16 372 15 196
Skulder och eget kapital 10 822 12 125 18 057 20 754 32 888 51 029 37 393 34 525 30 180 26 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 50 503 547 388 554 458 464
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 14 367 12 155 7 389 10 618 9 651 8 835
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 5 4 501 4 008 2 074 3 679 3 472 3 385
Utdelning till aktieägare 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 262 87 818 102 563 95 364 59 368 77 741 72 940 68 059
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 49 42 39 39 37 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 093 2 270 1 522 1 993 1 971 1 839
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 395 395 254 383 370 347
Rörelseresultat, EBITDA 10 261 87 263 5 461 10 772 7 736 5 489 6 659 5 041
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,84% -99,39% 7,59% 60,57% -% 6,58% 7,17% -%
Du Pont-modellen -% -% 0,66% 1,46% 15,11% 18,81% 18,41% 17,96% 22,95% 17,75%
Vinstmarginal -% -% 11 900,00% 48,01% 4,85% 10,07% 11,60% 7,97% 9,50% 6,91%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 79,01% 41,91% 43,53% 44,12% 43,78% 42,69% 43,39%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 184 200,00% 2 068,36% 16,96% 13,69% 23,63% 12,83% 16,37% 15,90%
Soliditet 99,63% 86,24% 88,85% 81,06% 50,57% 34,49% 52,30% 46,24% 43,62% 37,06%
Kassalikviditet 27 055,00% 455,46% 833,25% 513,80% 212,32% 85,84% 98,31% 62,42% 72,97% 72,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...