Visa allt om Båbergs Nöjes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 788 1 045 1 581 2 638 2 286 2 135 1 879 1 974 1 905 1 685
Övrig omsättning 386 387 389 396 340 353 350 296 312 315
Rörelseresultat (EBIT) -254 -118 206 423 81 -328 217 284 40 438
Resultat efter finansnetto -122 -109 217 433 84 -282 249 486 20 401
Årets resultat -122 -109 160 347 84 -182 175 462 70 311
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 545 2 456 2 530 2 449 2 032 2 424 2 001 1 958 2 907 2 898
Omsättningstillgångar 1 659 954 1 023 1 181 1 230 1 100 1 564 1 336 821 824
Tillgångar 3 204 3 411 3 552 3 630 3 262 3 524 3 565 3 294 3 728 3 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 146 3 268 3 377 3 247 2 930 2 876 3 089 2 933 2 481 2 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 100 100 200 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 30 60 30 30 0 0 0 802 787
Kortfristiga skulder 58 113 115 353 302 648 377 260 245 224
Skulder och eget kapital 3 204 3 411 3 552 3 630 3 262 3 524 3 565 3 294 3 728 3 722
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 20 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 452 327 354 352 336 257 179 168 160 73
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 79 100 103 102 84 68 56 44 27
Utdelning till aktieägare 3 026 0 30 30 30 30 30 20 10 20
Omsättning 1 174 1 432 1 970 3 034 2 626 2 488 2 229 2 270 2 217 2 000
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788 1 045 1 581 1 319 1 143 1 068 940 987 635 843
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 407 468 228 219 172 135 113 68 66
Rörelseresultat, EBITDA -185 -47 325 520 173 -233 298 364 132 530
Nettoomsättningförändring -24,59% -33,90% -40,07% 15,40% 7,07% 13,62% -4,81% 3,62% 13,06% -%
Du Pont-modellen -3,65% -3,14% 6,17% 12,09% 2,70% -7,86% 7,10% 15,57% 1,45% 11,96%
Vinstmarginal -14,85% -10,24% 13,85% 16,64% 3,85% -12,97% 13,46% 25,99% 2,83% 26,41%
Bruttovinstmarginal 63,71% 88,90% 90,45% 89,84% 89,46% 89,79% 90,15% 90,98% 89,50% 89,26%
Rörelsekapital/omsättning 203,17% 80,48% 57,43% 31,39% 40,59% 21,17% 63,17% 54,51% 30,24% 35,61%
Soliditet 98,19% 95,81% 95,07% 89,45% 89,82% 81,61% 88,67% 91,23% 70,41% 70,73%
Kassalikviditet 2 851,72% 833,63% 871,30% 328,33% 401,66% 166,36% 410,88% 510,38% 330,61% 364,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...