Visa allt om Båbergs Nöjes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 763 788 1 045 1 581 2 638 2 286 2 135 1 879 1 974 1 905
Övrig omsättning 488 386 387 389 396 340 353 350 296 312
Rörelseresultat (EBIT) 284 -254 -118 206 423 81 -328 217 284 40
Resultat efter finansnetto 190 -122 -109 217 433 84 -282 249 486 20
Årets resultat 176 -122 -109 160 347 84 -182 175 462 70
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 862 1 545 2 456 2 530 2 449 2 032 2 424 2 001 1 958 2 907
Omsättningstillgångar 939 1 659 954 1 023 1 181 1 230 1 100 1 564 1 336 821
Tillgångar 2 801 3 204 3 411 3 552 3 630 3 262 3 524 3 565 3 294 3 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 3 146 3 268 3 377 3 247 2 930 2 876 3 089 2 933 2 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 861 0 30 60 30 30 0 0 0 802
Kortfristiga skulder 644 58 113 115 353 302 648 377 260 245
Skulder och eget kapital 2 801 3 204 3 411 3 552 3 630 3 262 3 524 3 565 3 294 3 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 20 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 153 452 327 354 352 336 257 179 168 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 85 79 100 103 102 84 68 56 44
Utdelning till aktieägare 0 3 026 0 30 30 30 30 30 20 10
Omsättning 3 251 1 174 1 432 1 970 3 034 2 626 2 488 2 229 2 270 2 217
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 763 788 1 045 1 581 1 319 1 143 1 068 940 987 635
Personalkostnader per anställd (tkr) 214 537 407 468 228 219 172 135 113 68
Rörelseresultat, EBITDA 367 -185 -47 325 520 173 -233 298 364 132
Nettoomsättningförändring -% -24,59% -33,90% -40,07% 15,40% 7,07% 13,62% -4,81% 3,62% -%
Du Pont-modellen 10,21% -3,65% -3,14% 6,17% 12,09% 2,70% -7,86% 7,10% 15,57% 1,45%
Vinstmarginal 10,35% -14,85% -10,24% 13,85% 16,64% 3,85% -12,97% 13,46% 25,99% 2,83%
Bruttovinstmarginal 45,13% 63,71% 88,90% 90,45% 89,84% 89,46% 89,79% 90,15% 90,98% 89,50%
Rörelsekapital/omsättning 10,68% 203,17% 80,48% 57,43% 31,39% 40,59% 21,17% 63,17% 54,51% 30,24%
Soliditet 10,57% 98,19% 95,81% 95,07% 89,45% 89,82% 81,61% 88,67% 91,23% 70,41%
Kassalikviditet 140,68% 2 851,72% 833,63% 871,30% 328,33% 401,66% 166,36% 410,88% 510,38% 330,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...