Visa allt om Rofors El Aktiebolag
Visa allt om Rofors El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 425 1 912 2 526 2 312 2 420 2 785 1 682 1 987 2 494 2 035
Övrig omsättning 450 - - 33 2 2 95 2 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 035 469 400 235 41 714 -107 -26 480 379
Resultat efter finansnetto 1 058 502 418 267 89 724 -80 21 538 397
Årets resultat 612 302 284 152 54 413 3 8 359 260
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 220 224 246 282 370 390 486 550 621
Omsättningstillgångar 2 132 2 042 2 075 1 853 1 802 1 892 1 358 1 412 1 688 1 364
Tillgångar 2 328 2 262 2 299 2 100 2 083 2 262 1 748 1 897 2 238 1 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 112 1 500 1 348 1 214 1 202 1 348 1 062 1 180 1 272 1 013
Obeskattade reserver 830 570 457 405 347 334 170 255 246 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 385 192 495 481 535 580 516 463 721 766
Skulder och eget kapital 2 328 2 262 2 299 2 100 2 083 2 262 1 748 1 897 2 238 1 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 215 - - - 0 0 315 420 420 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 496 861 829 890 746 323 306 318 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 277 437 424 444 434 296 357 377 312
Utdelning till aktieägare 800 1 000 150 150 140 200 127 120 100 100
Omsättning 1 875 1 912 2 526 2 345 2 422 2 787 1 777 1 989 2 502 2 035
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 425 956 1 263 1 156 1 210 1 393 841 994 1 247 1 018
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 393 650 627 671 593 472 547 558 449
Rörelseresultat, EBITDA 1 059 492 422 261 60 733 -42 39 551 433
Nettoomsättningförändring -25,47% -24,31% 9,26% -4,46% -13,11% 65,58% -15,35% -20,33% 22,56% -%
Du Pont-modellen 45,49% 22,24% 18,18% 12,67% 4,27% 32,32% -4,29% 1,42% 24,35% 20,61%
Vinstmarginal 74,32% 26,31% 16,55% 11,51% 3,68% 26,25% -4,46% 1,36% 21,85% 20,10%
Bruttovinstmarginal 80,63% 81,38% 81,12% 77,29% 69,34% 81,29% 60,29% 73,68% 74,34% 78,13%
Rörelsekapital/omsättning 122,60% 96,76% 62,55% 59,34% 52,36% 47,11% 50,06% 47,76% 38,77% 29,39%
Soliditet 75,58% 85,97% 74,14% 72,02% 69,98% 70,48% 67,92% 71,88% 64,75% 58,53%
Kassalikviditet 551,69% 1 059,38% 417,37% 378,79% 328,60% 316,90% 252,71% 296,11% 220,67% 176,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...