Visa allt om Validus Engineering AB
Visa allt om Validus Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 739 41 200 47 288 47 829 55 587 56 325 43 304 27 930 23 015 25 490
Övrig omsättning 609 - 476 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 738 5 953 7 530 5 747 9 758 15 534 9 415 3 297 2 243 4 002
Resultat efter finansnetto 9 746 5 969 7 530 5 750 9 749 15 478 9 302 3 212 2 177 3 965
Årets resultat 1 2 1 47 5 340 11 372 6 823 2 337 1 518 3 331
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 503 404 1 522 2 787 3 909 3 616 4 260 2 162 771 1 642
Omsättningstillgångar 22 888 20 260 22 159 17 994 23 143 22 977 14 399 10 131 6 446 7 372
Tillgångar 23 391 20 664 23 681 20 781 27 052 26 593 18 658 12 294 7 217 9 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 624 2 623 2 621 4 621 10 574 13 433 2 062 1 135 788 782
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 460 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 579 3 330 0 32
Kortfristiga skulder 20 766 18 041 21 060 16 161 14 018 13 159 14 018 7 829 6 429 8 200
Skulder och eget kapital 23 391 20 664 23 681 20 781 27 052 26 593 18 658 12 294 7 217 9 015
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 8 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 12 280 13 077 13 297 14 316 15 099 13 160 10 271 7 390 7 427 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 854 5 130 4 981 5 487 6 113 4 053 3 670 2 513 2 528 2 749
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 6 000 8 200 0 0 0 0
Omsättning 44 348 41 200 47 764 47 829 55 587 56 325 43 304 27 930 23 015 25 490
Nyckeltal
Antal anställda 26 26 31 34 35 34 25 19 19 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 682 1 585 1 525 1 407 1 588 1 657 1 732 1 470 1 211 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) 663 706 597 587 614 554 573 533 537 502
Rörelseresultat, EBITDA 10 051 7 071 9 201 7 658 12 063 17 624 11 199 3 882 3 114 4 896
Nettoomsättningförändring 6,16% -12,87% -1,13% -13,96% -1,31% 30,07% 55,04% 21,36% -9,71% -%
Du Pont-modellen 41,67% 28,89% 31,80% 27,67% 36,08% 58,41% 50,50% 26,90% 31,27% 44,53%
Vinstmarginal 22,28% 14,49% 15,92% 12,02% 17,56% 27,58% 21,76% 11,84% 9,81% 15,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,85% 5,39% 2,32% 3,83% 16,42% 17,43% 0,88% 8,24% 0,07% -3,25%
Soliditet 11,22% 12,69% 11,07% 22,24% 45,79% 50,51% 11,05% 9,23% 10,92% 8,67%
Kassalikviditet 110,22% 112,30% 105,22% 111,34% 165,09% 174,61% 102,72% 129,40% 100,26% 89,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...