Visa allt om Validus Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 200 47 288 47 829 55 587 56 325 43 304 27 930 23 015 25 490 20 120
Övrig omsättning - 476 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 953 7 530 5 747 9 758 15 534 9 415 3 297 2 243 4 002 3 558
Resultat efter finansnetto 5 969 7 530 5 750 9 749 15 478 9 302 3 212 2 177 3 965 3 513
Årets resultat 2 1 47 5 340 11 372 6 823 2 337 1 518 3 331 2 464
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 404 1 522 2 787 3 909 3 616 4 260 2 162 771 1 642 2 034
Omsättningstillgångar 20 260 22 159 17 994 23 143 22 977 14 399 10 131 6 446 7 372 6 869
Tillgångar 20 664 23 681 20 781 27 052 26 593 18 658 12 294 7 217 9 015 8 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 623 2 621 4 621 10 574 13 433 2 062 1 135 788 782 691
Obeskattade reserver 0 0 0 2 460 0 0 0 0 0 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 579 3 330 0 32 966
Kortfristiga skulder 18 041 21 060 16 161 14 018 13 159 14 018 7 829 6 429 8 200 6 531
Skulder och eget kapital 20 664 23 681 20 781 27 052 26 593 18 658 12 294 7 217 9 015 8 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 8 112 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 13 077 13 297 14 316 15 099 13 160 10 271 7 390 7 427 0 5 713
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 130 4 981 5 487 6 113 4 053 3 670 2 513 2 528 2 749 1 980
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 6 000 8 200 0 0 0 0 0
Omsättning 41 200 47 764 47 829 55 587 56 325 43 304 27 930 23 015 25 490 20 120
Nyckeltal
Antal anställda 26 31 34 35 34 25 19 19 24 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 585 1 525 1 407 1 588 1 657 1 732 1 470 1 211 1 062 1 118
Personalkostnader per anställd (tkr) 706 597 587 614 554 573 533 537 502 481
Rörelseresultat, EBITDA 7 071 9 201 7 658 12 063 17 624 11 199 3 882 3 114 4 896 4 555
Nettoomsättningförändring -12,87% -1,13% -13,96% -1,31% 30,07% 55,04% 21,36% -9,71% 26,69% -%
Du Pont-modellen 28,89% 31,80% 27,67% 36,08% 58,41% 50,50% 26,90% 31,27% 44,53% 40,36%
Vinstmarginal 14,49% 15,92% 12,02% 17,56% 27,58% 21,76% 11,84% 9,81% 15,75% 17,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,39% 2,32% 3,83% 16,42% 17,43% 0,88% 8,24% 0,07% -3,25% 1,68%
Soliditet 12,69% 11,07% 22,24% 45,79% 50,51% 11,05% 9,23% 10,92% 8,67% 13,55%
Kassalikviditet 112,30% 105,22% 111,34% 165,09% 174,61% 102,72% 129,40% 100,26% 89,90% 105,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...