Visa allt om Ekviken Entreprenad AB
Visa allt om Ekviken Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 088 2 354 2 597 2 878 2 344 2 248 1 289 1 566 2 246 2 691
Övrig omsättning 817 - - 512 - - - - 1 004 -
Rörelseresultat (EBIT) -75 52 324 809 442 432 85 104 1 201 351
Resultat efter finansnetto -106 -5 201 750 350 358 35 10 1 170 305
Årets resultat 258 29 306 108 108 22 22 20 138 74
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 259 4 683 4 909 5 157 2 943 3 286 3 018 3 441 1 730 768
Omsättningstillgångar 1 134 1 394 1 746 1 706 804 723 397 787 1 446 1 425
Tillgångar 6 393 6 077 6 655 6 863 3 747 4 009 3 415 4 228 3 176 2 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 256 998 969 664 556 447 426 404 384 391
Obeskattade reserver 1 580 2 030 2 080 2 273 1 672 1 472 1 151 1 151 1 173 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 348 2 137 2 554 2 744 854 1 214 1 327 1 874 1 092 816
Kortfristiga skulder 1 209 913 1 053 1 183 666 875 511 800 528 787
Skulder och eget kapital 6 393 6 077 6 655 6 863 3 747 4 009 3 415 4 228 3 176 2 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 360 360 360 360 0 200 300 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 200 - -
Löner till övriga anställda 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 163 170 160 167 167 167 57 125 156 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 905 2 354 2 597 3 390 2 344 2 248 1 289 1 566 3 250 2 691
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 088 2 354 2 597 2 878 2 344 2 248 1 289 1 566 2 246 2 691
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 537 522 527 538 535 70 331 468 337
Rörelseresultat, EBITDA 1 266 763 998 1 311 935 901 509 493 1 470 764
Nettoomsättningförändring -11,30% -9,36% -9,76% 22,78% 4,27% 74,40% -17,69% -30,28% -16,54% -%
Du Pont-modellen -0,34% 1,23% 4,90% 11,80% 11,82% 10,78% 2,49% 2,46% 37,85% 16,01%
Vinstmarginal -1,05% 3,19% 12,55% 28,14% 18,90% 19,22% 6,59% 6,64% 53,52% 13,04%
Bruttovinstmarginal 61,97% 69,20% 70,97% 61,74% 77,09% 75,27% 62,99% 71,46% 57,52% 55,07%
Rörelsekapital/omsättning -3,59% 20,43% 26,68% 18,17% 5,89% -6,76% -8,84% -0,83% 40,87% 23,71%
Soliditet 38,92% 42,48% 38,94% 34,08% 47,73% 38,21% 37,31% 29,16% 38,68% 24,36%
Kassalikviditet 93,80% 152,68% 165,81% 144,21% 120,72% 82,63% 77,69% 98,38% 273,86% 181,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...