Visa allt om Per-Olof Syrén Aktiebolag
Visa allt om Per-Olof Syrén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 541 2 630 3 946 4 174 5 381 7 405 6 248 6 937 7 172 8 260
Övrig omsättning 28 90 32 24 35 83 50 55 69 49
Rörelseresultat (EBIT) -36 59 151 261 188 335 -11 66 128 286
Resultat efter finansnetto -78 36 170 298 171 327 250 68 78 424
Årets resultat 1 34 97 207 129 237 294 6 26 278
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 830 4 830 971 971 971 15 16 17 18 19
Omsättningstillgångar 1 270 1 546 3 372 3 588 3 619 4 181 4 085 3 827 3 927 3 686
Tillgångar 6 100 6 376 4 343 4 560 4 590 4 196 4 101 3 844 3 945 3 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 283 3 282 3 249 3 291 3 225 3 215 3 099 2 855 2 899 2 883
Obeskattade reserver 330 409 418 374 359 395 404 472 447 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 450 2 641 580 679 592 459 339 289 217 222
Kortfristiga skulder 37 43 96 214 415 127 260 228 382 153
Skulder och eget kapital 6 100 6 376 4 343 4 560 4 590 4 196 4 101 3 844 3 945 3 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 48 247 271 256 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 5 5 3 26 71 134 143 131 109
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 140 140 120 120 50 50 10
Omsättning 2 569 2 720 3 978 4 198 5 416 7 488 6 298 6 992 7 241 8 309
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 541 2 630 3 946 4 174 - 7 405 6 248 6 937 7 172 8 260
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 6 6 4 - 125 388 421 394 330
Rörelseresultat, EBITDA -36 59 151 261 188 336 -10 67 129 287
Nettoomsättningförändring -3,38% -33,35% -5,46% -22,43% -27,33% 18,52% -9,93% -3,28% -13,17% -%
Du Pont-modellen -0,59% 1,07% 4,28% 6,95% 4,92% 8,89% 6,49% 4,03% 4,64% 12,01%
Vinstmarginal -1,42% 2,59% 4,71% 7,59% 4,20% 5,04% 4,26% 2,23% 2,55% 5,39%
Bruttovinstmarginal 4,45% 8,56% 8,92% 11,40% 9,03% 9,25% 10,15% 10,93% 10,64% 11,03%
Rörelsekapital/omsättning 48,52% 57,15% 83,02% 80,83% 59,54% 54,75% 61,22% 51,88% 49,43% 42,77%
Soliditet 58,04% 56,48% 82,32% 78,22% 76,03% 83,56% 82,83% 83,11% 81,64% 86,50%
Kassalikviditet 1 608,11% 1 674,42% 2 797,92% 1 350,47% 650,60% 2 218,90% 1 248,85% 1 292,98% 632,46% 1 039,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...