Visa allt om AV-Line Aktiebolag
Visa allt om AV-Line Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 538 40 967 39 677 43 024 39 093 35 808 23 988 27 519 23 180 22 071
Övrig omsättning 10 - 322 44 - - - 118 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 2 890 -1 516 1 887 1 880 3 667 3 932 5 146 4 782 3 509 632
Resultat efter finansnetto 3 395 -490 2 102 2 686 3 769 3 789 5 309 4 799 3 668 854
Årets resultat 3 426 822 2 039 670 2 557 3 054 4 137 3 199 1 557 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 713 689 2 981 2 736 2 202 2 180 3 557 678 590 677
Omsättningstillgångar 20 704 19 745 23 092 22 270 20 643 19 301 14 384 13 687 13 451 11 307
Tillgångar 22 416 20 434 26 073 25 006 22 845 21 481 17 940 14 365 14 042 11 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 500 12 075 16 252 14 713 14 343 13 286 10 232 6 596 4 397 4 839
Obeskattade reserver 394 1 241 2 861 3 522 3 203 3 392 4 011 4 380 4 141 3 326
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0
Långfristiga skulder 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 951 7 117 6 960 6 770 5 298 4 383 3 698 3 390 5 504 3 818
Skulder och eget kapital 22 416 20 434 26 073 25 006 22 845 21 481 17 940 14 365 14 042 11 983
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 948 1 963 2 654 1 321 1 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 677 12 819 13 000 11 472 9 186 5 448 3 612 2 093 3 061 2 584
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 436 4 656 5 445 4 406 4 257 3 923 2 122 1 802 2 155 2 372
Utdelning till aktieägare 5 000 2 000 5 000 500 300 1 500 0 500 1 000 2 000
Omsättning 46 548 40 967 39 999 43 068 39 093 35 808 23 988 27 637 23 180 22 076
Nyckeltal
Antal anställda 32 34 33 33 27 21 15 12 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 454 1 205 1 202 1 304 1 448 1 705 1 599 2 293 1 783 1 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 538 579 506 527 565 540 556 633 809
Rörelseresultat, EBITDA 3 150 -1 222 2 184 2 199 3 906 4 210 5 424 4 841 3 568 719
Nettoomsättningförändring 13,60% 3,25% -7,78% 10,06% 9,17% 49,27% -12,83% 18,72% 5,02% -%
Du Pont-modellen 15,15% -1,29% 8,06% 10,97% 16,52% 18,39% 29,62% 34,08% 26,13% 7,14%
Vinstmarginal 7,30% -0,64% 5,30% 6,38% 9,65% 11,03% 22,15% 17,79% 15,83% 3,87%
Bruttovinstmarginal 58,21% 54,78% 62,29% 53,10% 55,64% 53,26% 75,74% 63,50% 52,02% 60,21%
Rörelsekapital/omsättning 27,40% 30,82% 40,66% 36,03% 39,25% 41,66% 44,55% 37,42% 34,28% 33,93%
Soliditet 61,60% 63,83% 70,89% 69,22% 73,12% 73,49% 73,51% 67,87% 52,55% 60,37%
Kassalikviditet 257,43% 277,43% 331,78% 328,95% 389,64% 440,36% 388,97% 403,75% 242,13% 296,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...