Visa allt om Edinit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-04
Nettoomsättning 36 729 34 677 33 246 33 633 38 580 39 067 41 096 39 878 42 449 25 410
Övrig omsättning 340 103 4 20 1 301 795 100 51 518 427
Rörelseresultat (EBIT) -1 011 -4 150 -3 912 -3 675 5 442 3 428 1 538 4 191 2 157 2 514
Resultat efter finansnetto -1 064 -4 184 -3 905 -3 547 5 576 3 406 1 700 4 463 2 252 2 533
Årets resultat 85 116 2 573 -2 947 3 255 1 893 931 2 322 1 128 1 320
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 616 11 930 7 262 1 783 400 1 085 1 861 2 733 1 363 1 123
Omsättningstillgångar 4 934 5 933 8 901 14 930 21 344 17 945 16 165 16 495 15 033 8 778
Tillgångar 16 549 17 864 16 164 16 712 21 744 19 030 18 026 19 228 16 396 9 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 999 11 913 11 797 9 224 12 171 8 916 7 023 6 092 3 770 2 807
Obeskattade reserver 0 0 200 4 178 4 778 3 678 2 881 2 541 1 331 684
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 550 5 950 4 166 3 310 4 795 6 436 8 121 10 595 11 295 6 410
Skulder och eget kapital 16 549 17 864 16 164 16 712 21 744 19 030 18 026 19 228 16 396 9 900
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 737 472 686 600 606 553
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 931 12 071 10 706 9 811 8 920 9 827 10 121 8 988 10 022 6 283
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 908 4 330 3 951 3 777 3 360 3 790 3 598 3 338 7 769 2 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
Omsättning 37 069 34 780 33 250 33 653 39 881 39 862 41 196 39 929 42 967 25 837
Nyckeltal
Antal anställda 40 40 37 35 32 36 36 33 30 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 918 867 899 961 1 206 1 085 1 142 1 208 1 415 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 416 403 393 411 396 424 401 617 382
Rörelseresultat, EBITDA -662 -3 806 -3 577 -2 814 6 020 4 204 2 457 5 132 2 712 2 876
Nettoomsättningförändring 5,92% 4,30% -1,15% -12,82% -1,25% -4,94% 3,05% -6,06% 67,06% -%
Du Pont-modellen -6,11% -23,23% -24,15% -21,22% 25,66% 18,12% 9,44% 23,26% 13,81% 25,73%
Vinstmarginal -2,75% -11,96% -11,74% -10,54% 14,46% 8,83% 4,14% 11,21% 5,34% 10,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,05% -0,05% 14,24% 34,55% 42,90% 29,46% 19,57% 14,80% 8,81% 9,32%
Soliditet 72,51% 66,69% 73,90% 73,62% 72,17% 61,10% 50,47% 41,20% 28,84% 33,33%
Kassalikviditet 108,44% 99,71% 213,66% 451,06% 445,13% 278,82% 199,05% 155,69% 133,09% 136,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...