Visa allt om Edinit AB
Visa allt om Edinit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 37 261 36 729 34 677 33 246 33 633 38 580 39 067 41 096 39 878 42 449
Övrig omsättning 601 340 103 4 20 1 301 795 100 51 518
Rörelseresultat (EBIT) 1 597 -1 011 -4 150 -3 912 -3 675 5 442 3 428 1 538 4 191 2 157
Resultat efter finansnetto 1 595 -1 064 -4 184 -3 905 -3 547 5 576 3 406 1 700 4 463 2 252
Årets resultat 922 85 116 2 573 -2 947 3 255 1 893 931 2 322 1 128
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 453 11 616 11 930 7 262 1 783 400 1 085 1 861 2 733 1 363
Omsättningstillgångar 6 177 4 934 5 933 8 901 14 930 21 344 17 945 16 165 16 495 15 033
Tillgångar 18 630 16 549 17 864 16 164 16 712 21 744 19 030 18 026 19 228 16 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 921 11 999 11 913 11 797 9 224 12 171 8 916 7 023 6 092 3 770
Obeskattade reserver 400 0 0 200 4 178 4 778 3 678 2 881 2 541 1 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 308 4 550 5 950 4 166 3 310 4 795 6 436 8 121 10 595 11 295
Skulder och eget kapital 18 630 16 549 17 864 16 164 16 712 21 744 19 030 18 026 19 228 16 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 737 472 686 600 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 569 12 931 12 071 10 706 9 811 8 920 9 827 10 121 8 988 10 022
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 858 4 908 4 330 3 951 3 777 3 360 3 790 3 598 3 338 7 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 862 37 069 34 780 33 250 33 653 39 881 39 862 41 196 39 929 42 967
Nyckeltal
Antal anställda 40 40 40 37 35 32 36 36 33 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 932 918 867 899 961 1 206 1 085 1 142 1 208 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 457 416 403 393 411 396 424 401 617
Rörelseresultat, EBITDA 1 969 -662 -3 806 -3 577 -2 814 6 020 4 204 2 457 5 132 2 712
Nettoomsättningförändring 1,45% 5,92% 4,30% -1,15% -12,82% -1,25% -4,94% 3,05% -6,06% -%
Du Pont-modellen 8,58% -6,11% -23,23% -24,15% -21,22% 25,66% 18,12% 9,44% 23,26% 13,81%
Vinstmarginal 4,29% -2,75% -11,96% -11,74% -10,54% 14,46% 8,83% 4,14% 11,21% 5,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,33% 1,05% -0,05% 14,24% 34,55% 42,90% 29,46% 19,57% 14,80% 8,81%
Soliditet 71,03% 72,51% 66,69% 73,90% 73,62% 72,17% 61,10% 50,47% 41,20% 28,84%
Kassalikviditet 116,37% 108,44% 99,71% 213,66% 451,06% 445,13% 278,82% 199,05% 155,69% 133,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...