Visa allt om Jefast AB
Visa allt om Jefast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 589 5 921 1 072 1 147 1 300 1 433 1 360 1 135 2 940 8 029
Övrig omsättning - - - - - - - 15 904 1 354 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 084 -1 199 -5 758 -4 686 -5 853 -5 484 -7 202 11 226 -13 137 -1 739
Resultat efter finansnetto -1 468 3 244 -6 488 21 810 -11 828 3 437 -7 083 -1 949 269 633 -3 471
Årets resultat 3 213 9 258 -8 214 21 753 -1 563 13 302 -1 595 -6 123 267 283 1 589
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 373 609 331 726 303 287 309 058 263 767 300 445 277 999 269 971 211 896 113 442
Omsättningstillgångar 179 933 4 613 1 564 2 182 33 304 1 194 1 292 6 887 84 340 7 203
Tillgångar 553 542 336 340 304 851 311 240 297 071 301 639 279 291 276 858 296 236 120 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 641 281 428 273 000 281 214 259 460 261 023 247 721 249 316 281 092 13 869
Obeskattade reserver 2 323 892 0 0 548 548 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 697 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 285 700 49 117 30 269 28 267 31 430 32 383 25 292 8 550 12 500 98 180
Kortfristiga skulder 5 182 4 182 1 582 1 760 5 633 7 685 6 278 18 992 2 644 8 596
Skulder och eget kapital 553 542 336 340 304 851 311 240 297 071 301 639 279 291 276 858 296 236 120 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 702 697 610 561
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 323 2 342 2 778 2 223 2 457 2 511 1 924 1 477 1 293 1 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 755 1 265 1 356 998 1 118 1 119 1 217 867 877 986
Utdelning till aktieägare 0 25 000 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 7 589 5 921 1 072 1 147 1 300 1 433 1 360 17 039 4 294 8 029
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 8 7 8 6 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 949 846 153 143 186 179 227 227 588 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 635 515 591 - 493 422 670 625 573 485
Rörelseresultat, EBITDA -750 -888 -5 535 -4 467 -5 717 -5 353 -7 084 11 353 -13 137 -1 234
Nettoomsättningförändring 28,17% 452,33% -6,54% -11,77% -9,28% 5,37% 19,82% -61,39% -63,38% -%
Du Pont-modellen -0,08% 1,31% -1,99% 7,15% -3,87% 1,27% -2,50% -0,05% 91,44% -1,43%
Vinstmarginal -6,09% 74,45% -566,98% 1 940,63% -883,85% 266,64% -513,60% -11,54% 9 213,54% -21,47%
Bruttovinstmarginal 88,98% 83,87% 39,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 2 302,69% 7,28% -1,68% 36,79% 2 128,54% -452,97% -366,62% -1 066,52% 2 778,78% -17,35%
Soliditet 47,23% 83,88% 89,55% 90,35% 87,48% 86,67% 88,70% 90,05% 94,89% 11,50%
Kassalikviditet 3 472,27% 110,31% 98,86% 123,98% 591,23% 15,54% 20,58% 36,26% 3 189,86% 83,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...