Visa allt om GLC Golf AB
Visa allt om GLC Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 084 2 716 2 621 2 853 3 645 3 414 522 525 559 448
Övrig omsättning - - - - - - - - - 122
Rörelseresultat (EBIT) -41 177 -47 -20 134 104 -3 -5 10 -4
Resultat efter finansnetto 79 177 -47 -20 108 101 -3 4 17 -2
Årets resultat 79 133 -47 -20 73 71 -3 3 11 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 16 46 101 179 261 206 236 55 28
Omsättningstillgångar 956 990 754 729 716 725 257 327 595 526
Tillgångar 969 1 006 800 830 895 985 462 563 650 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 607 528 395 442 462 389 318 322 410 489
Obeskattade reserver 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 337 453 406 388 433 507 144 242 240 66
Skulder och eget kapital 969 1 006 800 830 895 985 462 563 650 554
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 428 - 190 276 338 205 129 166 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 80 -
Löner till övriga anställda 439 0 377 491 611 438 40 30 62 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 20 -
Sociala kostnader 174 164 147 240 361 329 108 87 71 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 91 90
Omsättning 2 084 2 716 2 621 2 853 3 645 3 414 522 525 559 570
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 3 4 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 084 2 716 2 621 951 911 1 138 261 263 280 448
Personalkostnader per anställd (tkr) 686 623 592 326 321 409 178 154 172 155
Rörelseresultat, EBITDA -37 207 8 58 214 180 48 24 20 6
Nettoomsättningförändring -23,27% 3,62% -8,13% -21,73% 6,77% 554,02% -0,57% -6,08% 24,78% -%
Du Pont-modellen 8,15% 17,59% -5,88% -2,41% 14,97% 10,56% -0,43% 0,71% 2,62% -0,18%
Vinstmarginal 3,79% 6,52% -1,79% -0,70% 3,68% 3,05% -0,38% 0,76% 3,04% -0,22%
Bruttovinstmarginal 44,63% 47,68% 45,97% 52,02% 55,01% 60,19% 100,00% 98,86% 89,98% 35,94%
Rörelsekapital/omsättning 29,70% 19,77% 13,28% 11,95% 7,76% 6,39% 21,65% 16,19% 63,51% 102,68%
Soliditet 64,65% 54,42% 49,38% 53,25% 51,62% 39,49% 68,83% 57,19% 63,08% 88,27%
Kassalikviditet 279,23% 214,13% 100,25% 49,48% 43,19% 43,39% 173,61% 132,23% 242,08% 721,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...