Visa allt om Pär Hansson Gräv AB
Visa allt om Pär Hansson Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 478 1 841 1 442 1 631 1 207 1 116 1 283 1 122 1 353 1 035
Övrig omsättning - - - - 75 - - 200 - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 52 -188 -85 288 26 216 175 391 109
Resultat efter finansnetto 85 55 -188 -83 296 32 217 191 406 110
Årets resultat 46 341 92 4 217 23 173 0 248 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 092 1 353 1 846 2 350 1 405 1 183 1 583 1 643 1 001 1 031
Omsättningstillgångar 1 446 1 113 836 873 1 410 1 421 1 006 792 1 231 928
Tillgångar 2 538 2 466 2 683 3 223 2 815 2 603 2 589 2 435 2 232 1 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 243 2 198 1 857 1 765 1 762 1 544 1 521 1 348 1 347 1 099
Obeskattade reserver 249 223 604 910 1 000 1 000 1 000 1 021 836 777
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 5 155 464 5 6 6 6 6 2
Kortfristiga skulder 40 41 66 84 48 52 61 61 42 81
Skulder och eget kapital 2 538 2 466 2 683 3 223 2 815 2 603 2 589 2 435 2 232 1 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 271 262 266 266 240 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 290 264 290 374 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 114 105 109 132 108 105 106 109 94 79
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 478 1 841 1 442 1 631 1 282 1 116 1 283 1 322 1 353 1 035
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 478 1 841 721 816 1 207 1 116 1 283 1 122 1 353 1 035
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 384 210 261 389 368 377 388 345 317
Rörelseresultat, EBITDA 404 661 469 562 536 335 527 441 643 358
Nettoomsättningförändring -19,72% 27,67% -11,59% 35,13% 8,15% -13,02% 14,35% -17,07% 30,72% -%
Du Pont-modellen 3,35% 2,23% -6,93% -2,36% 10,52% 1,27% 8,42% 8,13% 18,19% 5,62%
Vinstmarginal 5,75% 2,99% -12,90% -4,66% 24,52% 2,96% 16,99% 17,65% 30,01% 10,63%
Bruttovinstmarginal 96,75% 98,91% 73,37% 76,03% 77,46% 73,48% 82,39% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 95,13% 58,23% 53,40% 48,38% 112,84% 122,67% 73,66% 65,15% 87,88% 81,84%
Soliditet 96,03% 96,19% 86,77% 75,57% 88,77% 87,63% 87,22% 85,55% 87,32% 84,66%
Kassalikviditet 3 615,00% 2 714,63% 1 266,67% 1 039,29% 2 937,50% 2 732,69% 1 649,18% 1 298,36% 2 930,95% 1 145,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...